Takaisin 10.3.2010

Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus puntarissa Työterveyslaitoksen uudessa julkaisussa

Gaian toimittama ja Työterveyslaitoksen julkistama ”Työn sankareita ja selviytyjiä. Työ ja hyvinvointi vuoden 2025 Suomessa” -teos haastaa pohtimaan, miten työ, terveys ja hyvinvointi kytkeytyvät yhteen vuoden 2025 Suomessa.

”Työn sankareita ja selviytyjiä” -kirja julkistettiin 9.3.2010 Helsingissä Horisontti-seminaarissa, jonka avasi peruspalveluministeri Paula Risikko.

”Laajan skenaarioprosessin tavoitteena oli avata erilaisia näkökulmia tulevaisuuden kehityskulkuihin sekä innostaa luoviin pohdintoihin siitä, millainen on vuoden 2025 suomalainen työelämä. Yhteinen tavoitteemme on, että tulevaisuuden Suomessa ihmiset voivat työssään hyvin”, skenaarioiden tekemiseen Gaian edustajana osallistunut vanhempi asiantuntija Piia Pessala sanoo.

Skenaariojulkaisussa hahmotettiin neljä tulevaisuudenkuvaa vuoden 2025 Suomelle. Skenaariossa A, ”Selviytymiskamppailu”, menestyjät muuttavat muualle ja Suomessa on jäljellä pääasiassa luomutyötä ja kaivostoimintaa. Yhteiskunta eriarvoistuu, ja kilpailu ja kontrolli työelämässä on kovaa.

Skenaariossa B, ”Vastuullinen valinta”, vuoden 2025 Suomessa tehdään asiantuntijatyötä ja kehitetään ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Työn ja vapaa-ajan tasapainon löytämiseen panostetaan, ja tukiverkot ovat tärkeitä ihmisille. Kulttuuri- ja ikäryhmien välille syntyy ristiriitoja. Aktiiviset eläkeläiset jatkavat työelämässä. Syntyy myös kokonaan uusi yrityssektori: yhteiskunnallisten yritysten joukko.

Skenaariossa C, ”Tuottava hyvinvointi”, ympäristöteknologia luo Suomeen työpaikkoja. Vihreys ja jaksaminen korostuvat työelämän arvoina. Työ houkuttelee, ja työttömyys pelottaa. Yhteiskunnassa on niin menestyjiä kuin väliinputoajia. Älyllinen kuntoilu, itsestä huolehtiminen ja osaamisen kehittäminen nousevat kansalaistaidoiksi.

Skenaariossa D, ”Markkinoiden valta”, Suomen työelämä vuonna 2025 on leimallisesti kansainvälistä. Työsuhteiden kirjo on värikäs: vakinaista, pätkää ja tuplaa. Työ valtaa koko elämän. Työterveyshuolto on vahva, ja myös työnantaja seuraa työntekijän terveydentilaa antureiden avulla.

Työterveyslaitoksen skenaariotyöskentelyyn osallistui laaja joukko suomalaisia vaikuttajia: esimerkiksi työelämän tutkijoita, Työterveyslaitoksen johtokunta sekä nuorisojärjestöjen edustajia. Gaia auttoi Työterveyslaitosta toteuttamaan skenaariotyöskentelyn ja toimitti ”Työn sankareita ja selviytyjiä” -kirjan.

Lisätietoja: