Takaisin 16.1.2020

Tiekarttatyö hiilineutraalin tekstiili- ja muotialan saavuttamiseksi käynnistyy

Gaia Consulting ja Suomen Tekstiili & Muoti ry ryhtyvät valmistelemaan tiekarttaa kohti hiilineutraalia tekstiilialaa. Työssä selvitetään toimialan nykytilanne, etsitään tehokkaimmat toimenpiteet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja hahmotetaan alan kehitystä vuoteen 2050 asti. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa. Tiekarttatyö etenee ripeästi, sillä hiilitiekartta ilmestyy jo kesällä 2020.

”Vaikka suomalaisen tekstiili- ja muotiteollisuuden päästöt ovat pieniä globaalissa mittakaavassa, alan toimijat haluavat olla kehityksen kärjessä ja osallistua ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen järjestön tiedotteessa 13.1.2020.

Nyt käynnistyvässä työssä määritetään suomalaisen tekstiilialan hiilijalanjälki, joka konkretisoi alan suoria vaikutusmahdollisuuksia päästöjen vähentämiseksi. Työ auttaa alan toimijoita löytämään strategisesti merkittävimmät toimet päästöjen vähentämiseksi.

”Hienoa, että Suomen tekstiili- ja muotiala on ryhtynyt tähän työhön etunenässä. Tekstiilialan ilmastovaikutukset herättävät keskustelua ja tiekarttatyö on keskeinen väline muuttaa alan toiminta hiilineutraaliksi. Työ hiilineutraaliuden eteen alkaa aina omien päästöjen selvittämisestä ja kustannustehokkaiden vähennystoimenpiteiden tunnistamisesta”, sanoo Ulla Heinonen, Gaia Consultingin toimitusjohtaja.

2020-luku on ilmastonmuutoksen torjunnassa toiminnan vuosikymmen, sillä tämän vuosikymmenen päätökset ratkaisevat saavutetaanko tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035.

”Tiekarttatyön yhteydessä pohditaan jo sitä, millainen kädenjälki suomalaisella tekstiilialalla on, eli millaisilla toimilla yritykset voivat vaikuttaa päästöjen vähentämiseen tekstiilien koko arvoketjussa. Esimerkiksi logistiikkaan ja raaka-aineiden valintaan liittyvät päätökset tai tuotteiden käyttöiän pidentäminen muuttavat koko alan ilmastovaikutusta”, jatkaa Ulla Heinonen.

”Suomessa kehitetään tekstiilialan innovaatioita, jotka tarjoavat huimia mahdollisuuksia muun muassa ekologisempien tekstiilikuitujen tuotantoon sekä tekstiilien kierrätykseen”, jatkaa Anna-Kaisa Auvinen alan ratkaisuista.

Tiekarttatyö kattaa Suomessa tehtävän raaka-aineiden ja materiaalien valmistuksen, kuluttaja- ja tekniset tekstiilit sekä näihin liittyvät palvelut. Tiekarttatyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä alan yritysten ja sidosryhmien kanssa. Kevään aikana työpajoihin osallistuvat yritysten lisäksi esimerkiksi kansalaisjärjestöt ja ammattiyhdistysliike.

Lisätietoja

Ulla Heinonen, toimitusjohtaja, Gaia Consulting, p. 040 550 6982

Suomen Tekstiili&Muoti tiedote 13.1.2020