Takaisin 1.6.2020

Tiekartta vähähiiliseen rakennusteollisuuteen julkaistaan webinaarissa 2.6.

Rakennusteollisuus RT on kevään aikana laatinut yhdessä sidosryhmiensä kanssa tiekartan kohti vähähiilistä rakennettua ympäristöä. Tiekartta julkaistaan tiistaina 2.6. klo 9-11 webinaarissa. Gaia on toiminut tiekarttahankkeen toteuttajana laskien alan hiilijalanjäljen, kartoittaen mahdolliset toimenpiteet päästöjen vähentämiseksi ja laatinut skenaariot tulevaisuuteen vuosille 2035 ja 2050.

Rakennetulla ympäristöllä on hyvin laaja yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys. Kiinteästä pääomakannastamme 83 % muodostuu rakennuksista ja infrastruktuurista. Kiinteistö- ja rakennusala vastaa 15 % bruttokansantuotteestamme ja työllistää yli 500 000 ihmistä.

Merkittäviä ovat myös rakennetun ympäristön ja rakentamisen energiankäyttö ja ilmastovaikutukset. Rakennettu ympäristö vie suomalaisten kuluttamasta energiasta yli kolmanneksen ja vastaa noin kolmanneksesta Suomen kulutuksen ilmastopäästöistä. Tällä hetkellä suurin osa sektorin päästöistä syntyy käytönaikaisesta energiankulutuksesta. Rakennettu ympäristö on teollisuuden ohella yksi merkittävimpiä CO2-päästöjen tuottajia ja sen merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on kiistaton.

Nyt laadittu tiekartta vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön tähtää mahdollisimman pieniin rakennustoiminnan ja käytönaikaisiin hiilipäästöihin. Tiekarttatyön tavoitteena on ollut tunnistaa vähähiilisyyden mahdollistavat toimenpiteet ja keskeiset epävarmuudet sekä asettaa aikataulullisia välitavoitteita rakennusteollisuuden eri toimijoille. Tiekartta vähähiiliseen rakennusteollisuuteen julkaistaan Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -webinaarissa 2.6. klo 9-11. Seminaarissa kuullaan myös mistä rakennusteollisuuden hiilijalanjälki tällä hetkellä muodostuu ja mitkä ovat tehokkaimmat toimenpiteet jalanjäljen pienentämiseksi.

Tiekarttatyössä on aiemmin julkaistu kaksi raporttia. Rakennetun ympäristön hiilielinkaaren nykytila -raportti laskee rakennusteollisuuden ja rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen ja kuvaa mahdolliset rakennusteollisuuden hiilikädenjälkivaikutukset. Vähähiilisyyden mahdollisuuksien tarkastelu -raportissa tutkitaan keinoja vähähiilisen rakennetun ympäristön ja rakentamisen aikaansaamiseksi. Tiistaina 2.6. julkaistavassa Skenaarioraportissa tarkastellaan päästöjen kehittymistä perusuralla ja tilanteessa, jossa kaikki päästövähennyskeinot on otettu käyttöön.

Kuva: Rakennetun ympäristön ja rakentamisen kokonaishiilijalanjäljen 2017 jakautuminen merkittävimpiin päästölähteisiin 

 

Linkit ja lisätietoja
  • Tuomas Raivio, liiketoimintajohtaja, p. 040 509 3545
  • Anna Laine, vanhempi asiantuntija, p. 050 513 1260

Katso Päätösseminaari

Rakennetun ympäristön hiilielinkaaren nykytila

Vähähiilisyyden mahdollisuuksien tarkastelu