Takaisin 17.12.2014

Teollisuuspuisto Raumalla tarjoaa ensimmäisenä Suomessa yrityksilleen ympäristöluvan

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:n hallinnoima Seaside Industry Park -teollisuuspuisto on saanut ensimmäisenä teollisuuspuistona Suomessa koko kiinteistön yhteisen ympäristöluvan, joka kattaa alueella toimivien yritysten prosessit. Gaia toimi lupaprosessin asiantuntijana.

”Monimutkaisenkin hankkeen lupaprosessista voi saada sujuvan ja nopean. Lupaehtojen täyttäminen on myös mainio mahdollisuus tarkastella ja vahvistaa yritysten yhteistyötä ja liiketoimintaa”, sanoo Gaian hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne.

Seaside Industry Park -teollisuuspuiston ympäristölupa koskee telakka-, metallisointi- ja konepajatoimintaa. Lupa kattaa koko Rauman entisen telakka-alueen, jolla on vuokralaisina tällä hetkellä 23 yritystä.

Seaside Industry Parkin alueella toimivat yritykset sitoutuvat toimimaan lupaehtojen mukaisesti. Ne vastaavat omasta toiminnastaan ja raportoivat teollisuuspuistolle yhteisesti sovitulla tavalla ympäristövaikutuksista, onnettomuus- ja vaaratilanteista sekä turvallisuuteen vaikuttavista muutoksista. Yritykset arvioivat yhteistyön tuottavan sekä turvaa että säästöjä hallinnon tehokkuuden ja yhteisten palveluhankintojen kautta.

”Seaside Industry Park on Suomen ensimmäinen teollisuuspuisto, jolla on kiinteistöyhtiön puolesta yhteinen ympäristölupa. Tämä on palvelu vuokralaisillemme ja parantaa puiston toimintavarmuutta. Tavoitteenamme on jatkaa resurssitehokkaasti ja turvallisesti toimintaa perinteisellä telakka-alueella ja tukea samalla Rauman kaupungin strategisia tavoitteita sekä alueen elinvoimaisuutta”, sanoo Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski.

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy on Rauman kaupungin omistama kiinteistöosakeyhtiö, joka hallinnoi ja organisoi teollisuuspuiston toimintaa, vastaa alueen ympäristöluvan ylläpidosta sekä tarjoaa luotettavien sopimuskumppanien kanssa ympäristönhuoltoon ja turvallisuuteen liittyviä palveluita alueella toimiville yrityksille.

”Tällainen yhteistyö on uuden sukupolven teollinen symbioosi, jossa keskitetystä turvallisuus- ja ympäristöjohtamisesta hyötyvät yritysten itsensä lisäksi niiden asiakkaat. Hankkeen myötä on tutustuttu naapureihin ja esille ovat nousseet myös alueen yleinen turvallisuus ja yhteinen markkinointi”, kertoo johtava asiantuntija Mari Saario Gaiasta.

Lisätietoja:

  • Mari Saario, johtava asiantuntija, Gaia Consulting, +358 50 421 9999, etunimi.sukunimi@gaia.fi