Takaisin 25.4.2013

Teollisissa symbiooseissa piilee rahaa ja säästöjä

Teollisissa symbiooseissa yhden yrityksen jätettä tai hyödyntämättömiä raaka-aineiden sivuvirtoja kierrätetään eteenpäin toiselle yritykselle, joka käyttää niitä oman tuotantonsa raaka-aineena. Prosessissa syntyy uutta liiketoimintaa, se tehostaa yritysten materiaaliresurssien käyttöä ja säästää rahaa, kun jäte ei päädy kaatopaikalle.

”Teollisuuden vanhan kumous” 4.4. Vanhalla ylioppilastalolla käynnisti Sitran kaksivuotisen avainalueen Teolliset symbioosit.

Liiketoimintajohtaja Tiina Pursula esitteli jo lähtölaukaustapahtumassa Gaian laatiman globaalin markkinaselvityksen tuloksia.

Tavoitteena on edistää yritysten tietoisuutta ja käytännön valmiuksia tehdä liiketoiminnallisesti järkevää ja luonnonvaroja säästävää yhteistyötä. Avainalueella kokeillaan konkreettisia työkaluja yritysten ainekierron helpottamiseksi.

Kansainvälisillä markkinoilla on vahva kasvun mahdollisuus luonnonvarojen kestävämpään käyttöön perustuville tuote- ja palveluratkaisuille. Niiden kysyntä voimistuu ilmastonmuutoksen seurauksena, neitseellisten raaka-aineiden niukentuessa ja maapallon väestömäärän kasvaessa. Tätä suuntausta on suomalaistenkin yritysten pystyttävä seuraamaan menestyäkseen maailmalla.

Talouden rakennemuutos edellyttää uutta liiketoimintaa ja kilpailukykyistä teollisuutta sekä todennetusta kysynnästä lähteviä menestyviä kaupallisia liiketoimintaratkaisuja, joilla pystytään säästämään luonnonvaroja. Sitran Teolliset symbioosit –avainalue tähtää juuri tämän murroksen aikaansaamiseen.

Lisätiedot: