Takaisin 18.10.2022

Tehokkaat ilmastotoimet edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä ja konkreettisia pilottihankkeita – Pohjoismaat voivat toimia suunnannäyttäjinä

Marraskuussa järjestetään Egyptissä COP27-ilmastokokous. Kokouksessa keskitytään ilmastorahoitukseen, ja osana sitä odotetaan edistystä Pariisin sopimuksen artiklan 6 mukaisen hiilimarkkinan uusien markkinamekanismien toteuttamiseen liittyvässä työssä. Viime vuonna Glasgow’n kokouksessa otettiin merkittävä askel eteenpäin, kun päästiin yhteisymmärrykseen näiden mekanismien yhteisistä säännöistä. Pohjoismailla on yli 20 vuoden kokemus Kioton sopimukseen perustuvasta ilmastorahoituksesta ja hiilimarkkinoista, joten niillä on erinomainen mahdollisuus toimia tienraivaajina näiden uusien mekanismien toteuttamiselle kumppanimaiden kanssa toteutettujen pilottihankkeiden kautta.

Pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö Nefco ja Gaia Consulting järjestivät 12. lokakuuta Helsingissä seminaarin, jonka tavoitteena oli esitellä Glasgow’n sopimuksen esiin tuomia mahdollisuuksia ja kiihdyttää uusien markkinamekanismien kautta toteutettavia konkreettisia ilmastotoimia. Seminaari kokosi yhteen alan johtavia asiantuntijoita ja esitteli esimerkkejä erilaisista tähän mennessä käynnistetyistä kahdenvälisistä pilottihankkeista.

Puhujat korostivat, että tärkeintä on ensin vähentää omia päästöjään. Se ei kuitenkaan riitä, ja siksi Pariisin sopimuksen mukaisen päästökaupan puitteissa on mahdollisuus tukea hankkeita maissa, joissa on suuri potentiaali kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle. Tästä yhteistyöstä voivat hyötyä sekä mukana olevat valtiot että yksityinen sektori.

”Meillä on Pohjoismaissa valtava määrä ilmastoa säästäviä tuotteita ja teknisiä ratkaisuja, jotka voitaisiin ottaa käyttöön muualla maailmassa 1,5 asteen tavoitteen pitämiseksi mahdollisena”, lausui ulkoministeri Pekka Haavisto avauspuheessaan.

”Suomi tukee jatkossakin kansainvälistä yhteistyötä tavoitteenaan saada aikaan hiilimarkkinoille ja päästöjen hinnoitteluun vakaa sääntelyjärjestelmä, joka tukee energiasiirtymää, entistä kunnianhimoisempia tavoitteita ja kestävää kehitystä sekä kannustaa yksityistä sektoria ja sen innovaatioita.”

Yhteistyön kautta voimme saada paljon vaikuttavampia tuloksia kuin yksittäisten maiden omilla toimilla on mahdollista. Kansainvälisessä yhteistyössä ei ole kyse vain päästöoikeuksien osto- ja myyntimarkkinasta, vaan myös tavoitetason nostamisesta eli pyrkimyksestä vähentää päästöjä vaadittua perustasoa enemmän. Se tuottaa innovaatioita, osaamisen vaihtoa ja kustannustehokkuutta.

Meillä on vielä paljon työtä yksityiskohtien hiomisessa, esimerkiksi selkeiden sääntöjen ja yhteisten rekisterien laatimisessa. Pilottihankkeiden rooli tienraivaajina ja demonstraatioareenoina on siksi merkittävä. Konkreettisten toimien käynnistämiseksi on tärkeää, että sekä valtiot että yksityinen sektori ja kansainväliset toimijat sitoutuvat kokeilemaan erilaisia ratkaisuja. Yhteistyö on avain onnistuneisiin ilmastotoimiin.

”Artikla 6 on yhteistyön työkalu – se on paras tapa saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteet”, lausui International Emissions Trading Associationin (IETA) Dirk Forrister. ”Olemme havainneet, että yhteistyöhankkeiden avulla kustannukset voidaan puolittaa ja tavoitteet kaksinkertaistaa ilman lisäkustannuksia. Yhteystyöstä on taloudellista hyötyä kaikille maille.”

Haaviston ja Forristerin lisäksi seminaarissa puhuivat: Hanna-Mari Ahonen Perspectives Climate Groupista, Mischa Classen KliK Foundationista, Sandra Lindström Ruotsin energiavirastosta, Hugh Salway Gold Standard Foundationista, Tuomo Kalliokoski ympäristöministeriöstä, Bernt Nordman WWF Suomesta ja Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopistosta sekä Trond Moe ja Ash Sharma Nefcosta ja Pasi Rinne Gaia Consultingista.

Katso videotallenne tapahtumasta.