Takaisin 7.5.2024

Team Renewable Arctic Finland vie merellistä suomalaista osaamista maailmalle

Team Renewable Arctic Finland (TRAF) on jo yli kymmenen vuotta toiminnassa ollut yritysekosysteemi, joka on viime vuosina keskittynyt yhä vahvemmin merellisen uusiutuvan energian liiketoimintamahdollisuuksiin ja -kehitykseen. 26 yrityksestä koostuva ekosysteemi pitää sisällään niin hankekehittäjiä, investoijia, satamia, satamaoperaattoreita, varustamoja, erikoisalustoimijoita kuin teknologiakehittäjiäkin. TRAF-ekosysteemi järjestää vuosittain jäsenilleen potentiaalisten asiakkaitten tapaamisia koti – ja ulkomailla ja muita asiantuntijatapahtumia sekä tuottaa ja jakaa markkinatietoa.

TRAF-yritykset muodostavat Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka on menestynyt myös kansainvälisesti: uusien asiakkuuksien avaaminen ja kontaktien luominen on tuottanut yrityksille uutta vientiä ja uutta liiketoimintaa. Tämä on ollut TRAFin painopiste alusta alkaen. Viime vuosina TRAF on järjestänyt kansainvälisiä viennin edistämismatkoja esimerkiksi Puolaan, Norjaan, Viroon, Saksaan, Ruotsiin ja Kanadaan.

Vuoden 2024 ensimmäinen vientimatka vahvisti yritysten yhteistyötä erityisesti Vestaksen kanssa

Maaliskuussa 2024 ennätysmäärä TRAF-yrityksiä matkusti Tanskaan. Kahdesta matkapäivästä ensimmäinen vietettiin Kööpenhaminassa, jossa tapasimme Northern Offshore Services’in (NOS), maailman suurimman CTV (crew transfer vessel) -operaattorin. Keskustelu käsitteli Suomen, Suomen lähialueiden ja Euroopan markkinatilannetta sekä alusmarkkinoiden kehitystä ja lähitulevaisuuden näkymiä.

NOS-tapaamisen jälkeen delegaatio matkasi Bornholmin saarelle. Satamaan oltiin järjestetty koko päivän mittainen kokous johtavan tuuliturbiinivalmistajan Vestas’in ja sataman edustajien kanssa. Alustusten ja keskustelujen jälkeen vierailimme satama-alueella, joka toimii merituulipuistojen kokoonpano- ja rakentamisterminaalina. Alueella oli varastoituna ja valmistelussa kymmeniä turbiinien ja tornilohkojen osia liittyen espanjalaisen Iberdrolan merituulipuistoinvestointiin Baltic Eagle. joka koostuu 50:stä 9,5 MW:n Vestas-turbiinista. Satamakierroksen jälkeen TRAF-yritykset esittelivät toimintaansa Vestasille. Jatkon yhteistyökeskustelut tulevat jatkumaan kahdenkeskisten salassapitosopimusten turvin.

Kokonaisuudessaan delegaatiomatka tarjosi arvokasta markkinatietoa osallistujille ja johti monen osallistuneen yrityksen osalta myös konkreettisiin jatkotoimenpiteisiin. Vuoden 2024 loppupuoliskolla TRAF järjestää vielä vienninedistämismatkat Hampurin tuulivoimamessuille sekä Baltiaan.

Päättäjäseminaari pyrkii parantamaan kotimaista investointiympäristöä ja luomaan referenssejä viennin edistämiseksi

Viennin edistämisen lisäksi TRAF-ekosysteemi osallistuu myös keskusteluun Suomen investointiympäristöstä. Kasvava kansainvälinen markkina on juuri nyt taitoskohdassa, kun nousseet korot jarruttavat investointeja ja selkeyttävää lainsäädäntöä Suomessa talousvyöhykkeen osalta vielä odotetaan.

Vientimahdollisuuksien realisoituminen edellyttäisi nyt merituulivoimainvestointien vauhdittamista Suomessa. Yhteisen tahtotilan kirkastamiseksi TRAF järjestää 29. toukokuuta Helsingissä päättäjäseminaarin, jonka tavoitteena on keskustella merituulivoiman ja uusien energiateknologioiden liiketoimintamahdollisuuksista ja niiden vientimahdollisuuksista ja arvosta Suomelle sekä laajemmin päästöttömän energian järjestelmästä sekä eri teknologioiden roolista ja kytkennöistä kokonaisuuteen. Lisäksi tavoitteena on jakaa yritysten ja päätöksentekijöiden kesken näkemyksiä viimeaikaisesta kehityksestä liittyen mm. talousvyöhykkeiden kilpailutuksen lainsäädäntöön, energiainvestointeihin, sähkön- ja energiansiirtoon, satamainvestointeihin sekä talvimerenkulkuun.

Päättäjäseminaariin osallistuu laajasti niin yritysten edustajia kuin päättäjiä ja eri edunvalvontaryhmien edustajia. Tilaisuus on täynnä.  

TRAF-ekosysteemin nykyinen sopimuskausi päättyy vuoden 2024 lopussa. Mahdollinen jatko on yritysten käsissä – niin nykyisten mukana olevien kuin mahdollisten uusien yritysten. Kiinnostusta kaudelle 2025–26 aletaan tunnustella tämän vuoden syksyllä – jos olet kiinnostunut, ole meihin yhteydessä!

Energiatekniikka, kestävä rakentaminen ja suunnittelu, teollisuussektori, sähkömarkkinat

atte.ahti@gaia.fi
0503063618

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Sähkömarkkinat: kuluttaja-asiakkaiden rooli kasvaa