Takaisin 7.11.2014

Team Arctic vie Suomen arktista osaamista maailmalle

Team Arctic Finland paketoi suomalaisen arktisen osaamisen viiteen kokonaiskonseptiin, jotka ovat avanneet ovia kansainvälisiin suuryrityksiin. Kokonaiskonseptit ovat toimiva tapa viedä osaamista maailmalle, ja moni keskustelu on jo edennyt kaupalliseen vaiheeseen. Team Arcticin kokosivat ja sitä koordinoivat Gaia ja Teknologiateollisuus ry.

Yhdessä Team Arcticin yritykset pystyvät tarjoamaan varteenotettavan laajan tuote- ja palveluvalikoiman erilaisiin arktisen alueen hankkeisiin. Tällainen yhteistyö on ainutlaatuinen tapa päästä kiinni korkean tason päättäjäkontakteihin ja suuriin kansainvälisiin toimeksiantoihin arktisella alueella. Team Arcticin yritysten kilpailuetuja kansainvälisesti ovat tuotteiden ja palveluiden korkea laatu ja toimitusvarmuus sekä toiminnan vastuullisuus.

”Kansainvälisiä asiakkaita on kiinnostanut Team Arctic Finlandin vahva erityisosaaminen ja lisäarvo arktisten hankkeiden suunnittelussa, toteutuksessa ja operoinnissa. Moni tapaaminen näyttää johtavan kohti uusia merkittäviä markkina-avauksia. Tavoitteena ollut 15 myyntimahdollisuutta on jo hankittu. Keskustelu kansainvälisten suuryritysten kanssa jatkuu hyvin aktiivisena”, sanoo liiketoimintajohtaja Pekka Pokela Gaiasta.

Team Arcticin tarjoamat kokonaiskonseptit:

1) Merenkulku- ja satamainfrastruktuuri

Konsepti sisältää muun muassa satamien rakentamiseen ja operointiin, infrastruktuuriin, logistiikkaan, kuljetuksiin sekä jäänmurtamiseen ja sääpalveluihin liittyviä ratkaisuja.

2) Teolliset esiselvitykset ja kaivossuunnittelu

Konseptiin kuuluu arktisen alueen maaperän, vesivarojen ja raaka-aineiden hyödyntämiseen liittyviä ratkaisuja, esimerkiksi logistiikka- ja infrastruktuurisuunnittelua sekä tietopalveluita.

3) Arktiselle alueelle soveltuvat offshore-rakenteet, -teknologiat ja -palvelut

Konsepti sisältää esimerkiksi offshore-rakenteiden suunnittelun, rakentamisen ja materiaalit sekä logistiikka- ja öljyntorjuntaratkaisut.

4) Lastausjärjestelmät ja -ratkaisut

Konsepti sisältää arktisen lastauksen ja kuljetusten tukialuksiin ja laitteisiin, automaatioon, jäänkestävään laitteistoon sekä öljyntorjuntaan liittyvät ratkaisut.

5) Vesivoima- ja vuorovesienergiaratkaisut sekä teolliset energiaratkaisut ja palvelut

Konseptiin kuuluu vesi- ja vuorovesivoimaloiden rakentamiseen, vesirakentamiseen sekä niiden infrastruktuuriin, logistiikkaan, tietopalveluihin ja operointiin liittyviä ratkaisuja.

Team Arctic Finland on 14 merkittävän suomalaisyrityksen yhteistyömalli, jolla haetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia arktisilla markkinoilla. Sen perustamista edelsi Gaian tekemä esiselvitys, jonka mukaan arktinen alue tarjoaa vuoteen 2020 mennessä noin 240 miljardin euron markkinamahdollisuudet.

Team Arctic -ryhmän hankkeessa ovat mukana Aker Arctic Technology Oy, Arctia Shipping Oy, Boskalis-Terramare Oy, ESL Shipping Oy, Fortum Oyj, Ilmatieteen laitos, Konecranes Oyj, Lamor Oy, Mayer Turku Shipyard Oy, Pemamek Oy, Piikkio Works Oy, Rolls-Royce Marine Oy, SSAB sekä Technip Offshore Finland Oy. Hanketta vetää yritysryhmän koonnut Gaia, ja työtä koordinoi Teknologiateollisuus ry.

Lisätietoja: