Takaisin 15.5.2014

Team Arctic kehittää suomalaisyrityksille kestäviä arktisen liiketoiminnan mahdollisuuksia

Arktinen liiketoiminta edellyttää suomalaisilta yrityksiltä yhteistyötä sekä arktisen osaamisen ja kestävien ratkaisujen näkyvää markkinointia maailmalla.

Team Arctic Finland on 14 merkittävän yrityksen yhteistyömalli, joka luo suomalaisyrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia arktisilla markkinoilla. Hanketta hallinnoi Teknologiateollisuus ry, ja käytännön toteuttajana on Gaia Consulting Oy.

Tällä hetkellä hankkeessa kehitetään konkreettisia konsepteja ja kansainvälisiä markkina-avauksia. Kehitetyillä kokonaiskonsepteilla lähestytään kansainvälisiä sijoittajia ja projektien toteutuksista vastaavia suuryrityksiä. Team Arcticin perustamista edelsi Gaian tekemä esiselvitys, jonka mukaan arktinen alue tarjoaa vuoteen 2020 mennessä noin 240 miljardin euron markkinamahdollisuudet.

”Arktisella alueella tarvitaan tulevaisuudessa kuljetus- ja jäänmurtopalveluiden lisäksi kaikkea televiestinnästä ja tietotekniikasta sää- ja olosuhdepalveluihin, uusiin satamakonsepteihin, rakentamiseen ja tilaratkaisuihin, teräsrakenteisiin ja niiden valmistusprosessiin, automaatioon, uusiin kuljetusratkaisuihin ja laivakonsepteihin, turvallisuuteen ja öljyntorjuntaan sekä uusiin energiaratkaisuihin. Alue tarjoaa valtavan monipuoliset liiketoimintamahdollisuudet”, kertoo hankkeesta vastaava Merja Salmi-Lindgren Teknologiateollisuus ry:stä.

Suomessa ei ole omia suuren mittaluokan suoria sijoittajia eikä suoraa Jäämeri-yhteyttä. Team Arcticin yrityksillä on kuitenkin teknologioita, osaamista ja näyttöjä toiminnasta arktisen alueen hankkeissa. Team Arctic kokoaakin luotettavasti toimivista suomalaisyrityksistä kokonaiskonsepteja tarjoavia ryppäitä, joilla on yhdessä paremmat mahdollisuudet lähestyä suuria kansainvälisiä asiakkaita, saada vaativia toimeksiantoja arktiselle alueelle ja huomioida näissä kaikissa kestävän kehityksen vaatimukset.

Team Arcticin merkittävin lisäarvo asiakkaille on se, että siihen kuuluvat yritykset pystyvät yhdessä tarjoamaan kattavamman tuote- ja palveluvalikoiman ja siten ratkomaan useampia ja vaativampia asiakkaiden ongelmia kerralla.

Kokonaiskonsepteihin on koottu yrityksiä, joiden palvelut ja tuotteet täydentävät sopivasti toisiaan ja joilla on vahvaa osaamista ja näyttöjä arktisista hankkeista ja kestävästä toiminnasta. Konseptit on suunniteltu niin, että niillä on vahvat menestymismahdollisuudet ja ne ovat hankinnoista päättävien tahojen näkökulmasta kiinnostavia, innovatiivisia ja luotettavia kovissakin olosuhteissa.

”Arktisia hankkeita hallinnoivat jättimäiset kansainväliset sijoittajat. Meillä ei sellaisia ole, joten tarvitsemme erilaisen, omaperäisen toimintatavan soveltaa parasta teknologiaa yhdessä. Suuretkin suomalaisyritykset tarvitsevat yhteistyökumppaneita, vahvoja resursseja ja tehokkaan toimintatavan. Meidän on myös pystyttävä tarjoamaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja – siinä on meidän vastuumme mutta myös erottumisen mahdollisuus”, sanoo liiketoimintajohtaja Pekka Pokela Gaia Consultingista.

Team Arcticiin kuuluu Teknologiateollisuuden ja Gaian lisäksi Aker Arctic Technology, Arctia Shipping, Boskalis-Terramare, ESL Shipping, Fortum, Ilmatieteenlaitos, Konecranes, Lamor, Pemamek, Rolls-Royce Marine, Rautaruukki, STX Cabins Finland, STX Finland sekä Technip Offshore Finland. Team Arctic on avoin ottamaan mukaan yrityksiä, joilla on uskottavaa osaamista, kansainvälistä toimintaa sekä referenssejä onnistuneista hankkeista arktisilla alueilla.

Lisätietoja:

  • Gaia Consulting, liiketoimintajohtaja Pekka Pokela, +358 40 544 1582, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Teknologiateollisuus, asiantuntija Merja Salmi-Lindgren, +358 9 192 3385, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi