Takaisin 28.11.2014

Tavoitteena saada biopolttoaineet lentoliikenteen käyttöön Suomessa

Suomella on hyvät valmiudet lentoliikenteen uusiutuvien polttoaineiden laajaan ja jatkuvaan käyttöön. Suurin ratkaistava asia on käytön kannattavuus, sillä biopolttoaine on tällä hetkellä selvästi fossiilista lentopolttoainetta kalliimpaa.

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen niukkuus pakottavat etsimään vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille myös lentoliikenteessä. Tähän asti biopolttoaineiden korkea hinta on kuitenkin estänyt niiden laajamittaisen käytön.

Gaia selvitti Finnairin, Finavian, Neste Oilin, liikenne- ja viestintäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteisessä hankkeessa erilaisia liiketoimintamalleja biopolttoaineiden kannattavaan käyttöön lentoliikenteessä. Selvityksessä rakennettiin mahdollinen konsepti, jossa edelläkävijäyritykset voivat toimia tiennäyttäjinä suosimalla biopolttoaineita liikematkustuksessaan. Myös yksityiset lentomatkustajat voivat suosia biopolttoaineita. Käynnistämisvaiheessa hanke saisi julkista tukea, mutta biopolttoaineiden käytön laajuus riippuisi asiakkaiden kiinnostuksesta ja maksuvalmiudesta.

Konseptissa Neste Oil valmistaisi lentoliikenteeseen soveltuvaa biopolttoainetta Sköldvikin jalostamolla Porvoossa. Biopolttoaineena käytettäisiin lentolaatuista uusiutuvaa biopohjaista dieseliä. Parasta aikaa valmistellaan kansainvälistä hyväksyntää, joka mahdollistaisi biodieselin käytön lentopolttoaineena. Biodieseliä on selvästi edullisempaa valmistaa kuin tällä hetkellä lentoliikennekäytössä olevaa biokerosiinia.

Biopolttoaineiden käytöllä voidaan vähentää lentoliikenteen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja pienentää sen kasvihuonekaasupäästöjä. Biopolttoaineen kasvihuonekaasupäästöt ovat raaka-aineesta riippuen 40–90 prosenttia pienemmät kuin vastaavalla fossiilisella vaihtoehdolla.

”Lentoliikenteen kansainvälinen yhteistyöjärjestö IATA on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi. Niiden saavuttaminen edellyttää käytännössä myös biopolttoaineiden käyttöä, sillä globaali lentoliikenne kasvaa noin viisi prosenttia vuodessa”, sanoo johtava asiantuntija Päivi Luoma Gaia Consultingista.

Biopolttoaineiden käyttö vahvistaisi Suomen maakuvaa puhtaan teknologian ja biotalouden innovatiivisena edelläkävijänä. Lisäksi se tarjoaisi useille suomalaisyrityksille kokonaan uuden liiketoiminta-alueen ja lisäisi Helsinki-Vantaan lentoaseman tunnettuutta ja houkuttelevuutta tärkeänä lentoliikenteen solmukohta Euroopan ja Aasian välillä. Seuraavaksi selvityksessä mukana olleet yritykset pohtivatkin, kuinka ne käytännössä etenevät konseptin kanssa.

Lisätietoja:

  • Päivi Luoma, johtava asiantuntija, Gaia Consulting, +358 50 430 8866
  • Kaisa Hietala, Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminnasta vastaava johtaja, Neste Oil, +358 50 458 4128
  • Kati Ihamäki, johtaja, kestävä kehitys, Finnair Oyj, +358 40 582 2107
  • Mikko Viinikainen, kestävän kehityksen johtaja, Finavia Oyj, +358 40 530 2646
  • Anna Sotaniemi, hallitusneuvos, LVM, +358 29 534 2491
  • Juho Korteniemi, neuvotteleva virkamies, TEM, +358 29 506 0016