Takaisin 10.11.2009

Suomen Akatemialta arvio tieteen tilasta ja tasosta: Tutkimuksen perusedellytykset eivät ole pysyneet kunnossa

Suomen Akatemian tänään julkistama arvio Suomen tieteen tilasta ja tasosta osoittaa merkkejä kehityksen notkahtamisesta.

Suomen tutkimusjärjestelmä ja tutkimus ovat olleet monilla mittareilla mitattuina OECD-maiden kärkiryhmässä viimeisten 10 vuoden aikana. Suomen Akatemian julkistaman arvion mukaan suomalaiseen tutkimus- ja kehitystyöhön on kuitenkin viime aikoina saatu huolestuttavan suppeasti ulkomaista rahoitusta. Myös suomalaisten tutkijoiden liikkuvuus on vähentynyt.

Arviointiraportin mukaan suomalaisen tiede-elämän myönteisiä piirteitä puolestaan ovat mm. tutkimus- ja kehitystyön kansantuoteosuus ja yritysten tutkimus- ja kehitysinvestoinnit sekä tutkijoiden määrä yhteiskunnassa.

Raportissa esitetään useita kehittämiskohteita. Suomen Akatemia esittää, että tieteellisen tutkimuksen tuloksellisuuden ja laadun kehittämiseksi on laadittava kymmenvuotinen kansallinen strategia.
Suomen tieteen tila ja taso -raportin laadintaan osallistui yli 400 asiantuntijaa. Gaia oli mukana toteuttamassa kahta arvioinnissa hyödynnettyä selvitystä, joista toinen analysoi Suomen tieteellisen tutkimuksen kansainvälistymistä ja toinen kansallista huippuyksikköohjelmaa.

Suomen tieteen tila ja taso -raportti on saatavilla Suomen Akatemian verkkosivuilla www.aka.fi/julkaisut

Lisätietoja:

  • Mari Hjelt, etunimi.sukunimi@gaia.fi, puh. (09) 6866 6240, gsm 040 8236991