Takaisin 24.4.2009

Suomella opittavaa energiatehokkuuden kansainvälisiltä edelläkävijöiltä

Sitra julkisti tänään Gaian laatiman energiatehokkuuden tulevaisuutta luotaavan raportin. Kansainvälinen vertailuselvitys Energiatehokkuus kansainvälisesti kertoo esimerkein maailmalla vallitsevasta kehittämisvauhdista ja osoittaa, että Suomen kannattaa edistää energiatehokkuutta luomalla markkinamekanismeja ja ottamalla käyttöön innovatiivisia ratkaisuja pysyäkseen kehityksessä mukana.

Gaian laatima selvitys Energiatehokkuus kansainvälisesti analysoi energiatehokkuuden kansainvälisiä edelläkävijöitä ja käytössä ja kokeilun kohteena olevien energiatehokkuuden ohjauskeinojen soveltuvuutta Suomeen.

Selvityksessä ehdotetaan markkinavetoisten käytäntöjen kehittämistä ja käyttöönottoa. Liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelussa kannattaa tehdä johdonmukaisia ja keskitettyjä ratkaisuja esimerkiksi Kanadan Vancouverin mallin mukaan. Suomen on olennaista myös tarjota puolueetonta ja kattavaa tietoa energiatehokkuudesta. Uuden teknologian kehittämisessä ja ennen kaikkea käyttöönotossa on pidettävä kiireittä, mikäli teknologian edelläkävijäeduista halutaan nauttia.

Selvityksessä suositellaan lisäksi, että Suomessa käynnistetään valtakunnallinen ilmasto-ohjelma, energiatehokkaan korjausrakentamisen ohjelma sekä kohdennettu ohjelma palvelusektorin kasvavan sähkönkulutuksen leikkaamiseksi. Liikenteen energiatehokkuutta voitaisiin edistää ottamalla käyttöön suoriteperusteiset maksut liikenteessä.

– Monet maat rynnistävät jo energiatehokkuuden markkinoille. Suomella ei ole varaa katsoa sivusta, kuinka energiatehokkuudella tehdään rahaa. Energiatehokas toiminta on myös yritysten kilpailukyvyn perusedellytys. Aktiivisuus energiatehokkuuden edistämisessä on viisas – ja välttämätön – ratkaisu sekä Suomen talouselämän että ympäristön kannalta, yksi raportin kirjoittajista, Gaian vanhempi asiantuntija Iivo Vehviläinen toteaa.

Energiatehokkuus kansainvälisesti -selvitystä rahoittivat Sitran lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö sekä ympäristöministeriö. Selvitys toimi kansallisen energiatehokkuustyöryhmän työn apuna. Selvityksen alihankkijana toimi WSP Environment Oy.

Lisätietoja:

  • Juha Vanhanen, toimitusjohtaja, puh. 050 564 1889, juha.vanhanen@gaia.fi
  • Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 464 127, pasi.rinne@gaia.fi

Julkaisun tiedot:

Energiatehokkuus kansainvälisesti

  • Gaia Consulting Oy ja WSP Environmental Oy
  • I. Vehviläinen, M. Halonen, J. Hiltunen, J. Kjellman, A. Kumpulainen, T. Pursula, J. Vanhanen
  • Sitran raportteja 83
  • Sitra: Helsinki, 2009
  • ISBN: 978-951-563-661-4 (nid.)
  • ISSN 1457-571X (nid.)
  • ISBN 978-951-563-662-1(URL http://www.sitra.fi)
  • ISSN1457-5728 (URL http://www.sitra.fi)