Takaisin 29.1.2013

Strategisissa kumppanuuksissa piilee mahdollisuuksia, etenkin biotaloudessa

Jos yritykset solmisivat enemmän strategisia kumppanuuksia, sillä voisi olla merkittävä rooli vesi-, metsä- ja kemian alojen kasvun synnyttämisessä. Erityisen mielenkiintoinen alue on kehittyvä biotalous.

Strategisten kumppanien avulla yritykset tavoittelevat uutta kilpailuasemaa markkinoilla ja kokoavat sellaista osaamista, joita uudessa asemassa menestyminen vaatii. Onnistuessaan yritykset ovat yhdessä kumppaniensa kanssa vahvempia kuin yksin toimiessaan. Samalla ne voivat myös uudistaa oman toimialansa arvoverkkoja.

Biotalous perustuu uusiutuviin luonnonvaroihin. Siinä raaka-ainepohjat uudistuvat ja sivuvirtoja sekä jätteitä hyödynnetään erilaisilla liitännäisaloilla. Tämä avaa paljon uusia mahdollisuuksia niin raaka-ainetoimittajille, teknologiatoimittajille, kokonaisuuksien kehittäjille ja tuotevalmistajille kuin palveluliiketoiminnallekin.

Gaia selvitti strategisten kumppanuuksien mahdollisuuksia Tekesin eli Suomen valtion teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimeksiannosta. Tekesin rooli vaihtelee kumppanuussuhteen kehitysvaiheissa, mutta teoriassa Tekes voi olla mukana strategisen kumppanuuden syntymisestä aina kaupallistamisen kynnykselle asti.

”Uskomme strategisten kumppanuuksien lisääntyvän. Ne edistävät merkittävällä tavalla kilpailukykyä ja kasvua”, sanoo toimialajohtaja Teija Lahti-Nuuttila Tekesistä.

”Kohdistimme tämän selvityksen vesi-, metsä- ja kemian aloille, koska niillä varsinkin pienten innovaatiolähtöisten ja perinteisempien suuryritysten välisten strategisten kumppanuuksien tarve ja samalla mahdollisuudet nähdään erityisen suurina”, jatkaa Lahti-Nuuttila.

Aktiivisena yhdistelijänä Tekes voi tunnistaa sopivia kumppaneita ja saattaa potentiaalisia kumppaneita yhteen. Tekes voi myös auttaa tasapainottamaan yritysten kokoeroja ja toimia neuvottelun tukena.

Tekes toivookin, että raportti käynnistäisi keskustelun yritysten sisällä ja niiden välillä siitä, miten kumppanuuksien kautta voisi vahvistaa kilpailuetua entisestään.

Lisätietoja:

  • Julia Illman (etunimi.sukunimi@gaia.fi, +358 44 5335 723)
  • Pekka Pokela (etunimi.sukunimi@gaia.fi, +358 40 544 1582)