Takaisin 17.8.2018

Sodankylän tulevaisuus – arvioitavana kaivostoiminnan vaikutukset aluetalouteen

Gaia Consulting Oy arvioi AA Sakatti Mining Oy:n toimeksiannosta 2030-luvulla mahdollisesti toteutettavan kaivoshankkeen aluetaloudellisia vaikutuksia osana hankkeen ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Gaian selvistystyössä havainnollistetaan Sakatin kaivoshankkeen toteuttamisen tai toteuttamatta jättämisen taloudellisia vaikutuksia Sodankylässä (kuntatalous, yritykset, palkansaajat) sekä muualla Lapissa ja Suomessa laajemmin.

”YVA-menettelyssä on arvioitava myös kaivoshankkeen sosiaalisia vaikutuksia. Lisäksi kaivosluvan myöntämisen yhteydessä arvioidaan kaivoshankkeen vaikutuksia paikallisiin elinkeinoihin”, kertoo Gaia Consultingin Pasi Rinne. Kaivostoiminnan aluetaloudellisten vaikutusten arviointi perustuu nyt järjestettävällä kyselyllä kerättäviin elinkeinoharjoittajien näkemyksiin. Tarkastelussa keskitytään erityisesti heidän arvioihinsa oman liiketoimintansa, yrityksen talouden sekä eri toimialojen kehityksestä vuosina 2018-53.

”Gaian tuottama arvio Sodankylän kaivoshankkeiden aluetalousvaikutuksista tuottaa äärimmäisen mielenkiintoista näkemystä siitä, miten sodankyläläiset yrittäjät näkevät kaivoshankkeiden vaikuttavan omaan toimintaansa. Lisäksi arviointi aktivoi kuntaa ja yrittäjiä sekä kaivosyhtiöitä ymmärtämään paremmin sitä, mikä vaikuttaa milläkin tavoin alueen elinvoimaisuuteen”, Rinne jatkaa.

Arviointityö tuottaa kaivostoiminnan ohella tietoa muidenkin olennaisten elinkeinojen aluetaloudellisista vaikutuksista alueella nyt ja lähitulevaisuudessa. Lisäksi arviointiin osallistuminen sekä sen tulokset auttavat paikallisia yrityksiä hahmottamaan paremmin tulevaisuuden näkymiä ja helpottavat näin pitkän aikavälin strategioiden tekemistä.

Sodankylän elinkeinonharjoittajien näkemysten keräämistä varten on avattu kysely, johon toivotaan runsasta osallistumista. Se on avoin kaikille halukkaille sodankyläläisille elinkeinonharjoittajille 1.8.–24.8.2018.

Kyselyyn pääsee siirtymään tästä. Tarkemmat tiedot osallistumisesta ja arviointityöstä löytyvät linkin takaa. Vastauksia ja annettuja aineistoja käsitellään luottamuksellisesti. Tulokset esitetään toimialakohtaisesti eikä niissä ilmoiteta yksittäisen toimijan vastauksia.

Lisätietoja kyselystä

  • Jonas Alam, Konsultti, jonas.alam@gaia.fi, +358 50 326 8227, Gaia Consulting Oy

Lisätietoja aluetaloudellisesta arvioinnista

  • Pasi Rinne, Hallituksen puheenjohtaja, pasi.rinne@gaia.fi & Piia Pessala, Johtava asiantuntija, piia.pessala@gaia.fi, Gaia Consulting Oy