Takaisin 9.6.2014

Siuntio pyrkii kohti uusiutuvaa energiaa

Siuntion kunta valmistelee ilmasto-ohjelmaa, jolla tavoitellaan 80 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä. Gaia selvitti, kuinka Siuntio voi lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Siuntiossa voidaan tuottaa huomattavasti nykyistä enemmän lämpöä ja sähköä uusiutuvilla energialähteillä. Merkittävin potentiaali on puupolttoaineiden hyödyntämisessä kaukolämmön tuotantoon ja kiinteistöjen erillislämmitykseen. Myös ilma- ja maalämpöpumpuilla voidaan tehokkaasti vähentää fossiilisten polttoaineiden kulutusta rakennuskannassa. Tulokset selviävät uusiutuvan energian kuntakatselmuksesta, jonka Gaia teki Siuntion kunnalle.

Katselmuksessa listataan useita toimenpiteitä, joiden avulla uusiutuvan energian käyttöä voidaan lisätä Siuntiossa. Uusiutuvalla energiantuotannolla ja paikallisia energialähteitä hyödyntämällä voidaan saavuttaa päästövähennysten lisäksi myös kustannussäästöjä sekä tehostaa alueen elinkeinorakennetta.

”Kuntien kannattaa perustaa energiapäätöksensä konkreettiseen tietoon, ja kuntakatselmus on edullinen ja käytännöllinen tapa kartoittaa energiavaihtoehtoja. Energiansäästöllä ja uusiutuvan energian lisäämisellä voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, lisätä kunnan energiaomavaraisuutta ja säästää kustannuksia. Uusiutuvan energian tuotantoketju tuo usein myös lisää työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja kuntiin”, sanoo vanhempi asiantuntija Aki Pesola Gaiasta.

Uusiutuvan energian kuntakatselmus on osa kuntien energiatehokkuussopimusta (KETS), johon Siuntio on sitoutunut. Se on mukana myös Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa (HINKU) ja pyrkii edistämään uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta. Siuntio on Länsi-Uudenmaan HINKU-kunnista ensimmäinen, jossa uusiutuvan energian katselmus on tehty.

Siuntio hyödyntää katselmuksen tuloksia ilmasto-ohjelmansa valmistelussa. Ohjelmassa hahmotellaan, kuinka HINKU-hankkeen 80 prosentin päästövähennystavoite voidaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoja: