Takaisin 29.9.2010

Sitra ja HSY hinnoittelivat hiiliniukan tulevaisuuden vaihtoehdot

Gaian tekemän selvityksen mukaan rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantaminen ja puhtaan energiantuotannon lisääminen ovat keskeisissä rooleissa, kun Suomi siirtyy hiiliniukkaan tulevaisuuteen.

Erityisesti rakennusten ja liikenneinfrastruktuurin energiatehokkuutta parantamalla voidaan vähentää päästöjä ja pienentää energiakuluja merkittävästi. Energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävien investointien avulla voidaan samalla kehittää uutta liiketoimintaa.

Tänään julkaistu Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset -selvitys osoittaa, että kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää Suomelta suuruusluokaltaan 100–150 miljardin euron investointeja vuoteen 2050 mennessä. Investoinnit luovat uutta yritystoimintaa ja kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja sekä rakentamiseen että energiasektorille.

”Suomessa tarvitaan nyt avointa ja hyvin perusteltua arvokeskustelua, kun päätetään keinoista siirtyä hiiliniukkaan tulevaisuuteen. Vaikka energiatehokkuuden parantaminen maksaa, on tärkeää huomata, että investoinnit myös vähentävät kustannuksia pitkällä aikavälillä. Samalla voidaan luoda myös uutta yritystoimintaa, jolla on kansainvälistä kysyntää”, Sitran Energiaohjelman johtava asiantuntija Jarek Kurnitski sanoo.

”Pääkaupunkiseudun päästöjen vähentämisessä kaupungit voivat myös luoda kysyntää energiatehokkaille ratkaisuille asumisessa ja liikkumisessa tekemällä miljoonan asukkaan seudulle selkeitä sitovia tavoitteita päästöjen vähentämiseen. Yhtenevillä vähennystavoitteilla luodaan uusille innovaatiolle pohjaa esimerkiksi palveluhankinnoissa”, toteaa HSY-tulosaluejohtaja Irma Karjalainen Helsingin seudun ympäristöpalveluista.

”Nykyisen rakennuskannan korjaaminen energiatehokkaaksi edellyttää voimakasta panostusta uuteen osaamiseen ja innovaatioihin. Myös yhdyskuntarakenteen eheyttä tulee vaalia, jotta liikenneinfrastruktuurin kulut pysyvät kohtuullisina”, Gaian toimitusjohtaja Juha Vanhanen, yksi selvityksen tekijöistä, sanoo.

Selvitys pureutuu neljään kasvihuonekaasupäästöjen kannalta merkittävään teemaan: energiantuotantojärjestelmään, energian siirto- ja jakelujärjestelmiin, rakennuksiin ja niiden lämmitysenergiantarpeeseen sekä liikennejärjestelmään ja sen energiankulutukseen. Lisäksi selvityksessä esitellään tapaustutkimuksena pääkaupunkiseudun mahdollisia kehityspolkuja vuoteen 2030 mennessä.

Kestävän kehityksen asiantuntijayhtiö Gaian laatiman selvityksen rahoittivat Sitran Energiaohjelma ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut.

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

  • Kirjoittajat: Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen, Gaia Consulting Oy
  • Sitran selvityksiä 30, osa toimintaohjelmaa ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017
  • ISBN 978-951-563-720-8
  • ISSN 1796-7112

Lisätietoja:

  • Toimitusjohtaja Juha Vanhanen, Gaia, puh. 050 564 1889, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Johtava asiantuntija Jarek Kurnitski, Sitran Energiaohjelma, puh. 040 5741 870, etunimi.sukunimi@sitra.fi
  • HSY-tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, puh. 045 657 7990, etunimi.sukunimi@hsy.fi