Takaisin 5.10.2009

Seminaari ja Julian Caldecottin uutuuskirja: Maailmanlaajuiseen vesikriisiin tarvitaan ratkaisuja

Suomalaisella osaamisella voi olla merkittävä rooli maailmaa uhkaavan vesikriisin ratkaisemisessa, todettiin tänään Helsingissä järjestetyssä kansainvälisessä asiantuntijaseminaarissa.

Vesi-seminaarissa julkistettiin tunnetun brittiekologi Julian Caldecottin teoksen Water: The causes, costs and future of a global crisis suomennos Vesi. Julian Caldecott kertoi tilaisuudessa maailmanlaajuisesta vesikriisistä ja siitä, miten se kytkeytyy osaksi käynnissä olevaa kokonaisvaltaista ympäristönmuutosta.

Seminaari pohti erityisesti suomalaisten mahdollisuuksia olla osa globaalin vesikriisin ratkaisua. Seminaarissa keskusteltiin muun muassa ulkoministeriön uudesta vesistrategiasta ja siitä, miten veteen liittyvät näkökohdat voitaisiin ottaa huomioon kehitysyhteistyössä. Kokonaisvaltaiset vesitalouden ratkaisut tai vedenkäytön tehokkuutta parantavat toimenpiteet voivat luoda mahdollisuuksia suomalaisten menestykselle globaalin vesikriisin hallinnassa.

”Veteen ja vedenkäyttöön liittyvät ongelmat ovat maailmanlaajuisesti linkittyneitä. Ne kuitenkin tulevat näkyviin paikallisina ongelmina, kun esimerkiksi kokonaiset ekosysteemit tuhoutuvat tai veden saatavuus heikkenee. Suomessa on totuttu ajattelemaan, että meillä on runsaasti puhdasta vettä käytettävissämme ja juomavesi on miltei ilmaista. Meillä on silti myös runsaasti veteen liittyviä ongelmia: esimerkiksi tulvariskit, Itämeren rehevöityminen, järvien happamoituminen ja luonnon monimuotoisuutta rikastavien suoalueiden tuhoutuminen. Lisäksi maailmalla esiintyvät ongelmat näkyvät pitkällä tähtäimellä väistämättä myös Suomessa”, Gaian hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne muistuttaa.

Gaia järjesti Vesi-seminaarin yhdessä Helsingin Sanomien ja Finnish Water Forumin kanssa. Gaia myös antoi asiantuntija-apua Julian Caldecottin Vesi-teoksen suomennoksen viimeistelyssä. Finnish Water Forum on vuoden 2009 alussa perustettu julkisten ja yksityisten organisaatioiden verkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa suomalaisen vesisektorin toimintaa ja kilpailukykyä.

Lisätietoja:

  • Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, gsm +41 79 472 6909, pasi.rinne@gaia.fi
  • Juha Vanhanen, toimitusjohtaja, gsm +358 50 564 1889, juha.vanhanen@gaia.fi