Takaisin 3.12.2020

Sähköautojen uusi teknologia luo uudenlaisia ongelmia – jotka on mahdollista ratkaista

Sähköautoilla joudutaan useammin onnettomuuksiin – mutta liikenne sähköistyy siitä huolimatta.

Sähköautojen vakuutukset ovat puhuttaneet viime päivinä. Viimeisimpänä Helsingin Sanomat (3.12.2020) nosti esiin sähköautojen korkeammat omaisuusvahinkokorvaukset, jotka ovat jopa kaksinkertaiset muihin autoihin verrattuna. Jutussa viitattiin POP-vakuutuksen tiedotteeseen, jossa kysyttiin: ”Vedättävätkö vakuutusyhtiöt maksukykyisiä sähköautoilijoita?”

Vakuutusyhtiöt arvioivat sähköajoneuvojen joutuvan useammin kolareihin ja niiden korjausten olevan kalliimpia.

Arvioita tukee Gaian Liikennevakuutuskeskukselle tekemä selvitys, jonka mukaan sähköautoilla on suurempi onnettomuustodennäköisyys, kalliimmat korjauskustannukset ja muihin autoihin verrattuna kaksinkertaiset omaisuusvahinkokorvaukset lunastettujen autojen pienemmän jäännösarvon takia.

 

Uusi teknologia tuo liikenteeseen uudenlaisia ongelmia

Sähköautot ovat yleistyneet muutaman viimeisen vuoden aikana. Uuden teknologian käyttöönottoon liittyy ongelmia erityisesti liikenteessä. Nopea kiihtyvyys, ajoneuvon tahaton hidastuminen ja turvallisuustekniikkaan liiallisesta tukeutumisesta aiheutuva riskikäyttäytyminen ajon aikana vaikuttavat tähän.

On selkeää tilastollista näyttöä siitä, että ylimpien henkilöautoluokkien sähköautoilla joudutaan onnettomuuteen useammin kuin polttomoottoriautoilla keskimäärin. Ero on jopa useiden kymmenien prosenttien luokkaa. Lisäksi näyttää siltä, että sähköautojen vauriokorjaaminen on tällä hetkellä huomattavasti kalliimpaa kuin polttomoottoriautojen.

 

Akkuteknologialla on väliä – varsinkin turvallisuuden kannalta

Yksi suurimmista turvallisuusuhista liikenteen sähköistymisessä liittyy ajoneuvoissa käytettäviin litiumionakkuihin, jotka voivat syttyä itsestään palamaan. Tätä ilmiötä kutsutaan lämpökarkaamiseksi. Tällä viitataan akun sisältämien kemikaalien hajoamiseen, syttymiseen ja voimakkaaseen paloon lämpötilan noustessa. Lämpötilaa voi nostaa ulkoinen lämmönlähde tai akussa tapahtuva sisäinen tai ulkoinen oikosulku.

Autonvalmistajien keskeinen tavoite on varmistaa akkujen turvallisuus. Tietysti myös polttomoottoriautot voivat syttyä palamaan.

– On huomioitava, että spontaanisti tapahtuva lämpökarkaaminen on yhtä yleistä kuin salamaniskun uhriksi joutuminen. Sen sijaan aiheutettu lämpökarkaaminen, esimerkiksi liikenneonnettomuuden seurauksena, on tätä paljon yleisempää, sanoo Gaian liiketoimintajohtaja ja osakas Tuomas Raivio.

Käytännössä kaikki markkinoilla olevat sähköautot hyödyntävät voimanlähteenään litiumioniakkua, jotka tulevat olemaan käytännössä ainut merkittävä voimanlähde sähköautoissa seuraavien vuosien aikana.

Vaikka akkuteknologioita tutkitaan ahkerasti ja niiden osalta uutisoidaan usein uusista läpimurroista, on hyvä huomioida, että uuden akkuteknologian kaupallistaminen on pitkä tie.

 

Liikenne sähköistyy nyt kovaa vauhtia

Sähköllä kulkevien ajoneuvojen määrä on lisääntynyt viime vuosina vauhdilla. Gaian vuonna 2015 tekemän selvityksen mukaan sähköllä kulkevien autojen määräksi arvioitiin noin 40 000 vuonna 2020. Viisi vuotta sitten arviota pidettiin rohkeana, mutta todellisuudessa arvio on jopa ylittynyt. Tällä hetkellä ladattavia sähköautoja ja hybridejä on Suomessa lähes 50 000.

Suomen sähköautokanta ja saatavilla oleva mallisto jatkavat nopeaa kasvua. Viime vuosina näiden kokonaismäärä Suomen liikenteessä on jopa yli kaksinkertaistunut edellisestä vuodesta.

Sähköautot tuovat mukanaan enemmän digitalisaatiota, mittareita ja muita sovelluksia. Uusi teknologia edellyttää uudenlaista osaamista ja muun muassa huoltamotoiminnassa osatäysin uudentyyppistä rekrytointitarvetta. Samalla vauriokorjausten osahinnat tulevat kuitenkin luultavasti laskemaan.

Myös onnettomuustiheydessä tulee olemaan luultavasti laskua, kun sähköautot jokapäiväistyvät.

– Liikenne sähköistyy nyt kovaa vauhtia, ja sillä on vaikutuksia niin turvallisuuteen kuin vakuutusmaksuihin. Kiinnostavaa on se, miten uutta teknologiaa saadaan käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Koska paine sähköistää liikennettä on kova, yritykset voivat olla nyt ratkaisemassa siihen liittyviä haasteita ja rakentaa samalla uudenlaista liiketoimintaa, Tuomas päättää.

 

Gaia on seurannut sähköistyvän liikenteen kehittymistä läheltä usean vuoden ajan ja selvittänyt muun muassa akkuteknologiaan mahdollisuuksia ja siihen liittyviä turvallisuuskysymyksiä.