Takaisin 16.2.2017

Raportointi tukemaan kiertotaloutta

Gaia on toteuttanut Liikenneviraston toimeksiannosta Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä-sarjassa julkaistun selvityksen Materiaalien hallinnan raportointi väylänpidossa – esiselvitys kiertotalouden tarpeisiin. Selvityksessä tarkastellaan Liikenneviraston väylänpidon jäte- ja materiaalivirtojen raportoinnin nykytilaa ja esitetään suosituksia raportoinnin ja materiaalien hallinnan kehittämiseksi.

Selvityksen perusteella raportointi toimii melko hyvin tienpidossa. Radanpidon ympäristöraportointia tulisi kehittää kattavammaksi, ja myös vesiväylänpidolle tulisi kehittää oma jäte- ja materiaalivirtojen raportointilomake. Raportoinnin haasteena ei yleisesti ottaen ole materiaali- ja jätetietojen saatavuus, vaan raportoinnin kehittämistarpeet kohdistuvat raportointiprosessin vahvistamiseen ja raportointivastuiden parempaan määrittelyyn. Raportointiprosessin kehittämisen lisäksi materiaaleja olisi mahdollista lisätä raportointiprosessiin tai eritellä olemassa olevat materiaalit tarkemmin.

Raportoinnin laajentaminen kaikkea väylänpitoa koskevaksi ja näiden tietojen toimittaminen Tilastokeskukselle toisi hyödyllistä tilastotietoa, joka tukisi kiertotalouskehitystä. Vaatimustenmukaisuuden näkökulmasta olisi olennaista varmistaa, että koko hankintaketju Liikenneviraston toiminnassa toimii lainsäädännöstä tulevien raportointivaatimusten mukaisesti – myös silloin, kun vaatimusten kohteena ei ole suoraan Liikennevirasto vaan esimerkiksi rakennuttajakonsultti tai urakoitsija.

Kerättyjen tietojen hyödyntämistä kiertotalouskehityksen mittaamisessa ja tukemisessa tulisi kehittää. Raportoinnin tavoitteista ja käytännöistä tulisi tiedottaa paremmin sekä sisäisesti että Liikenneviraston yhteistyökumppaneille.

Lisätietoja