Takaisin 1.11.2010

Rakentamisen, kiinteistöjen käytön ja maankäytön tehokkaimmat päästövähennystoimet

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren nimittämä ERA17-työryhmä tunnisti 31 toimenpidettä, joilla Suomesta saadaan energiatehokkuuden kärkimaa – Gaia teki työryhmälle taustaselvityksiä.

Ympäristöministeriön, Sitran ja Tekesin vetämä työryhmä kartoitti tehokkaimmat keinot rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamiseksi. Tuloksena on 31 toimenpide-ehdotusta, jotka käsittelevät energiatehokasta maankäyttöä, hajautettua energiantuotantoa, rakentamisen ohjausta, kiinteistöjen käyttöä ja omistusta sekä osaamisen kehittämistä.

Rakentamismääräysten kehitys on kartoitettava seuraavien kymmenen vuoden ajalle ja korjausrakentamista on ohjattava määräyksillä. Rakennusvalvonnan toiminnan pitää olla jälkikontrollin sijasta ennakoivaa ja neuvovaa. Kiinteistöille tulee saada ympäristöluokitukset, kaupunkiseutujen kasvulle rajat ja aurinkosähkölle syöttötariffi. Muun muassa nämä toimenpiteet ovat keskeisiä, kun rakennetusta ympäristöstä aiheutuvia päästöjä halutaan vähentää, linjaa ERA17-työryhmän loppuraportti, johon Gaia laati taustaselvityksiä.

Gaia selvitti ERA17-työryhmän toimeksiannosta rakennetun ympäristön energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen nykytilaa ja kehitysnäkymiä. Selvityksen mukaan rakennettu ympäristö vastaa noin 60 prosentista Suomen energian loppukäytöstä ja 55 prosentista kasvihuonekaasupäästöistä. Kasvihuonekaasupäästöjen tulevaan kehitykseen vaikuttaa voimakkaasti tehtävät energiatehokkuustoimet sekä näiden lisäksi ratkaisut energiantuotannossa.

Gaian yhdessä tutkimustahojen kanssa tuottamassa ERA17-taustaselvityksessä Suomen rakennetun ympäristön päästöjä on tarkasteltu ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisesti. Rakennetun ympäristön päästöjen vähentämisellä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n selvitysten mukaan rakennuksissa ja rakentamisessa päästövähennykset voidaan myös toteuttaa kustannustehokkaimmin.

Ympäristöministeriön, Sitran ja Tekesin tiedote 26.10.2010

Lisätietoja:

  • Gaia / Iivo Vehviläinen, johtava asiantuntija, 050 345 3705, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Gaia / Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, +41-79-472 6909, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Sitran Energiaohjelma / Johtaja Jukka Noponen, 040 587 4323, etunimi.sukunimi@sitra.fi
  • Ympäristöministeriö / Ylijohtaja Helena Säteri, 0400 867 759, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Tekes / Toimialajohtaja Reijo Kangas, 050 5577 892, etunimi.sukunimi@tekes.fi