Takaisin 16.3.2010

Puuvuoresta innovatiivisia kasvuyrityksiä metsäalalle yrityskiihdyttämöillä

Metsäalalla kasvupotentiaali on rajaton ja kasvuyritysten toimintaa kannattaa edistää, todetaan Gaian työ- ja elinkeinoministeriölle tekemässä selvityksessä.

Metsäalan globaali toimintaympäristö on muutoksessa. Puun kysyntä kasvaa, kun megatrendit pakottavat etsimään uusiutuvia materiaaleja ja siirrytään biotalouteen. Metsäalalla tarvitaan Suomessa nyt radikaalia innovointia, todetaan tuoreessa selvityksessä, joka julkistettiin 11.3. Puuvuoresta kasvuyrityksiä -seminaarissa Helsingissä. Gaian laatima selvitys analysoi metsäalan kasvuyritystoiminnan edistämistä ja alan pk-yritysten edellytyksiä radikaaliin innovointiin ja jalostusarvon kasvattamiseen.

Metsäalalle syntyy Suomessa erittäin vähän uusia yrityksiä. Isojen toimijoiden dominoimalla alalla ei ole perinnettä radikaaliin innovointiin ja riskirahoitteiseen kasvuyritystoimintaan. Sijoitukset aloittaviin innovatiivisiin yrityksiin ovat vähäisiä. Suomessa ei edes ole vain metsäalalle keskittyneitä pääomasijoittajia. Selvitys suosittelee lääkkeeksi yrityskiihdyttämöitä ja pääomasijoitustoimintaa.

”Yrityskiihdyttämötoiminta on hyvä ja kokeilemisen arvoinen toimintamalli alkavien metsäalan yritysten kasvun vauhdittajana. Erityisen tärkeää on kovan liiketoimintaosaamisen tuominen mukaan yritysten kehittämiseen. Kiihdyttämöt voivat tuoda tähän selkeää lisäarvoa”, totesi elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen kommentoidessaan selvitystyötä.

Edellytykset uusien menestystarinoiden syntymiseksi ovat kunnossa. Myös ilmastonmuutoksen torjunta luo mahdollisuuksia metsävaroihin pohjautuville uusille tuotteille ja palveluille. Selvityksessä tunnistettiin kasvuyritysmahdollisuuksia esimerkiksi puurakentamisessa, asumisessa, bioenergiatuotteissa ja palveluliiketoiminnassa. Suurimmat osaamispuutteet ovat asiakas- ja markkinaosaamisessa, alkavan yrityksen liiketoiminnan rakentamisessa sekä palveluliiketoiminnan kehittämisessä ja palvelujen konseptoinnissa.

Lisätietoja:

  • Gaia / Mari Hjelt, toimitusjohtaja, puh. 040 823 6991
  • Gaia / Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, puh. +41 79 472 6909
  • TEM / Sakari Immonen, teollisuusneuvos, puh. 010 606 3665 (innovaatiot ja yrityskiihdyttämöt)
  • TEM / Juha Ojala, strateginen johtaja, puh. 050 413 5515 (Metsäalan strateginen ohjelma)

Internet: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 11.3.2010