Takaisin 7.10.2013

Potkua talouteen kotimaisilla polttoaineilla

Kotimaisten polttoaineiden käyttöä lisäämällä voidaan luoda työpaikkoja ja kasvattaa taloutta. Kivihiilen korvaaminen suomalaisella polttoaineella tarkoittaa kunta- ja aluetaloudelle useiden miljoonien eurojen vuosittaisia lisätuloja.

Kotimaisten polttoaineiden käyttö synnyttää uusia työpaikkoja ja kasvattaa taloutta varsinkin kunta- ja aluetasolla. Energiayhtiöiden kannalta kivihiili on usein houkutteleva ja edullinen polttoaine, mutta asiaa tulisi tarkastella laajemmin. Erityisesti kuntapäättäjien tulisi tiedostaa lähialueiden menettämät työpaikat ja tulot, jos paikallinen energiayhtiö valitsee kivihiilen eikä kotimaista polttoainetta.

”Energiayhtiöt toimivat liiketaloudellisesti perustellusti, kun ne valitsevat yhtiön kannalta taloudellisesti kannattavimman tai riskeiltään pienimmän energiatuotantoratkaisun. Se voi kuitenkin johtaa päätöksiin, jotka ovat aluetalouden ja valtion vaihtotaseen kannalta huonompia kuin kotimaisiin polttoaineisiin perustuvat ratkaisut. Siksi tarvitaan laajaa ja avointa yhteiskunnallista keskustelua siitä, kuinka yhtiöiden päätöksentekoa voidaan ohjata huomioimaan yhteiskunnan kokonaisetu paremmin”, sanoo Gaian toimitusjohtaja Juha Vanhanen.

Gaia selvitti energiainvestointien taloudellisia vaikutuksia Sitran toimeksiannosta. Selvityksestä käy ilmi, että jos esimerkiksi Kuopion Energian monipolttoainevoimalassa käytetään maksimimäärä puuhaketta, kaupunki ja kotimaisen puupolttoaineen tuotantoketjuun kuuluvat yritykset hyötyvät vuosittain lähes seitsemän miljoonaa euroa enemmän, kuin jos puuhakkeen sijasta käytettäisiin kivihiiltä. Lisäksi puuhakkeen tuotanto ja kuljetukset työllistävät Suomessa yli kolme kertaa enemmän kuin kivihiilen kuljetukset. Myös ympäristö hyötyy, sillä uusiutuva energia vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä.

”Kaikki tarkastelemamme tapaukset osoittivat, että yritykset, yksityishenkilöt ja julkinen talous yhteenlaskettuna hyötyvät enemmän kotimaisten kuin ulkomaisten polttoaineiden käytöstä. Selvitys tarjoaa tästä konkreettista tietoa päätöksenteon tueksi”, sanoo tutkimusta vetänyt projektipäällikkö Ville Karttunen Gaiasta.

Lisätietoja: