Takaisin 3.5.2019

Päästökompensaatio on välttämätön, mutta vain yksi työkalu ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Photo by Dominik Dancs

Ilmastonmuutos ja hiilineutraalisuus ovat aiheina kovassa nosteessa niin politiikassa, yrityksissä kuin tavallisten ihmisten kahvilakeskusteluissakin. Juuri nyt sana kompensaatio kerää suurimman huomion.

Ilmastotietoisuus on Suomessa korkeammalla kuin koskaan aiemmin. Monet ovat vihdoin havahtuneet tilanteen vakavuuteen ja ymmärtäneet hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n viestien painoarvon. Suositellun 1.5 celsius-asteen lämpenemistavoitteen saavuttaminen edellyttää nettopäästöjemme nollaamista. Maailmasta on luotava hiilineutraali ja se on tehtävä nopeasti. Muuta vaihtoehtoa ei ole.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan kaikki mahdolliset keinot, joka sektorilla. On toteutettava mittavia toimenpiteitä, joilla kevennetään yritysten painavia jalanjälkiä. Päästökaupan purevuutta voidaan lisätä ja lainsäädäntöä on tiukennettava esimerkiksi fossiilisen energian käytössä ja päästöjen hinnoittelussa. Jotta hiilineutraalisuustavoitteet voidaan saavuttaa ja nettopäästöt nollata, ilmaston lämpenemistä hillitsevien päästövähennysten lisäksi tarvitaan myös hiilensidontaa esimerkiksi metsiin tai maaperään,

Tässä kokonaisuudessa kompensaatiohankkeet, jotka poistavat hiilidioksidia ilmakehästä, nousevat kiireelliseksi ja olennaiseksi toimenpiteeksi. Kompensaatio ei yksin pysäytä ilmastonmuutosta, mutta se täydentää muita toimia.

Päästöjen vapaaehtoinen kompensointi ei ole uutta

Päästöjen kompensointi päästövähennys- tai hiilinieluhankkeista ostettavilla yksiköillä on ollut ilmastotaistelun keinovalikoimassa jo pitkään. Vapaaehtoiseen kompensointiin ollaan Suomessa kuitenkin vasta nyt heräämässä merkittävissä määrin.

Vaikka vapaaehtoinen kompensointi ei olekaan uutta, sen edistämiseen voidaan kehittää uusia innovaatioita. Esimerkiksi viime viikolla julkaistu kuluttajille suunnattu Compensate-aloite on siinä mielessä uusi ratkaisu, että palvelussa kompensointi tehdään helpoksi ja asiakasrajapinnassa tapahtuvaksi toiminnaksi.

Helppous ja pienehköt mikrotransaktiot toivottavasti lisäävät kompensaation kysyntää. Kun kuluttajan ei tarvitse mennä erilliselle kompensaatiopalveluja tarjoavalle sivustolle tai maksaa yhtä suurta summaa kerralla, ilmastotalkoisiin osallistumisen kynnys pienenee. Kompensointimaksu myös tekee tuotteen hiilijalanjäljen sekä sen aiheuttaman kustannuksen kuluttajille entistä näkyvämmäksi. Tietoisuutta lisäävät toistuvat muistutukset voivat edistää myös ilmastoystävällisempien valintojen tekemistä.

Luotettavat palvelut rohkaisevat tekemään kompensoinnista tavan

On ensiarvoisen tärkeää, että päästöjen kompensoinnissa käytettävät mekanismit ovat luotettavia. Yhteisesti sovitut säännöt ja niiden noudattamisen tarkka valvonta tuovat turvaa asiakkaille.

Vapaaehtoisetkin kompensaatiostandardit, kuten kansalaisjärjestöjen yhteistyössä kehittämä Gold Standard tai maailman suurin vapaaehtoisstandardi Verified Carbon Standard, perustuvat YK-tasolla sovittuihin sääntöihin esimerkiksi päästövähennysten tarkkailuun, todentamiseen ja lisäisyyteen liittyen.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa on tärkeää huomioida myös muut globaalit kehityshaasteet, kuten biodiversiteetin ylläpitäminen, ekosysteemipalvelut ja köyhyyden vähentäminen. Parhaiten hiiltä sitovat ekosysteemit, kuten metsät, ovat usein myös biodiversiteetin kannalta tärkeimpiä alueita. Päästövähennyshankkeet tulee siis toteuttaa niin, että ne edistävät myös muita kestävän kehityksen tavoitteita kuin ilmastonmuutoksen hillintää.

Luotettavilla ja läpinäkyvillä palveluilla vapaaehtoisesta kompensoinnista saadaan luotua tapa, joka täydentää ja jopa tehostaa muita tarvittavia ilmastotoimenpiteitä.

Lisätietoja

  • Anna Laine, Senior Consultant, +358 50 513 1260, etunimi.sukunimi@gaia.fi