Takaisin 18.3.2015

Pääkaupunkiseutu voi vähentää päästöjään suunniteltua nopeammin

Ilmastopäästöjen vähentämiseen tarvittavat toimenpiteet loisivat pääkaupunkiseudulle myös uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Gaian Sitralle laatima selvitys listaa konkreettiset päästövähennystoimet.

Gaia listasi Sitran toimeksiannosta 15 toimenpidettä, joiden avulla pystytään vauhdittamaan pääkaupunkiseudun päästövähennyksiä. Kaupunkien nykyiset ja suunnitellut toimenpiteet eivät yksin riitä hiilineutraaliuden saavuttamiseen 2050 mennessä, vaan niiden rinnalla pitäisi ottaa käyttöön muita nopeavaikutteisia ja kustannustehokkaita päästövähennyskeinoja.

Koko pääkaupunkiseutua koskeva selvitys osoittaa, että nopeimmin tuloksia voidaan saavuttaa lisäämällä aurinkosähkön ja biopolttoaineiden käyttöä, kehittämällä kaukolämmön älykästä käyttöä, parantamalla vanhan rakennuskannan energiatehokkuutta sekä lisäämällä energiajärjestelmän älykkyyttä ja joustavuutta muun muassa hajautetulla energiantuotannolla, kysyntäjoustolla ja varastoinnilla.

”Selvityksemme listaamat toimenpiteet voidaan valtaosin toteuttaa heti ja niillä saadaan kustannustehokkaita päästövähenemiä aikaiseksi jo nyt”, sanoo Sitran johtava asiantuntija Tiina Kähö.

”Toimenpiteet, joilla vähennetään päästöjä, luovat myös uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja ja parantavat pääkaupunkiseudun kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta”, sanoo Gaian toimitusjohtaja Juha Vanhanen.

Päästövähennyksiä on tähän mennessä tarkasteltu lähinnä maa- tai toimialakohtaisesti tai yksittäisten kaupunkien kannalta. Selvitys tarkastelee ensimmäistä kertaa energiasektorin päästövähennyspotentiaalia koko pääkaupunkiseudun osalta.

”Kyse ei ole pelkästään siitä, miten energiaa tuotetaan. Tulevaisuudessa meidän kaikkien pitää tehdä entistä enemmän sellaisia valintoja, jotka toisaalta tehostavat energian käyttöä ja toisaalta tukevat uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä”, toteavat selvitystyöhön osallistuneiden energiayhtiöiden edustajat Maiju Westergren Helen Oy:ltä, Heli Antila Fortum Oyj:stä ja Vesa Hynninen Vantaan Energia Oy:stä.

Päästöjen vähentämisessä tarvitaan sujuvaa yhteispeliä valtion, kaupunkien, energiayhtiöiden, teknologiatoimittajien ja kuluttajien kesken.

”Vastuu päästövähennysten tekemisestä ei saa jäädä yksin energiayhtiöille. Esimerkiksi energiatehokkuustoimenpiteissä merkittävässä roolissa ovat myös kaupungin muut organisaatiot ja kansalaiset sekä teknologioiden ja palvelujen tarjoajat. Kaupungit ja valtio voivat myös nykyistä vahvemmin kannustaa energiatehokkuuteen tarjoamalla lisää tietoa ja rahoitusta”, Kähötoteaa.

Lisätietoja: