Takaisin 16.11.2017

Nopeutettuja toimenpiteitä kestävään kulutukseen ja tuotantoon – Pohjoismaat esittelevät yli 50 hyvää käytäntöä

Maailmanlaajuisten kulutuksen ja tuotannon mallien (SCP) muutokselle on välitön tarve. Vaikka Pohjoismaat pärjäävät yleisesti hyvin kestävyysvertailuissa, pohjoismainen kulutus ylittää huomattavasti ekologiset raja-arvot kestävästä ja oikeudenmukaisesta kulutuksesta. Pohjoismaiden Ministerineuvosto kannustaa kaikkia pohjoismaisia sidosryhmiä nopeutettuihin toimenpiteisiin ja oppien jakamiseen kansainvälisesti esittelemällä yli 50 käytännön esimerkkiä kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta.

Esimerkit esittelevät laajan kirjon mahdollisuuksia ja toimijoita, jotka voivat vaikuttaa tarvittavaan muutokseen – mukaan lukien julkiset ja yksityisen sektorin toimijat, tutkimusyhteisön, kolmannen sektorin toimijat, kaupunkisuunnittelijat sekä nuoret ja vanhat muutosagentit. Esitellyt ratkaisut ovat suoraan kytköksissä YK:n ympäristöohjelman, UNEP:in, 10-vuotiseen puiteohjelmaan (10YFP)(1) ja ne kattavat seuraavat teemat: kestävät elämäntyylit ja koulutus, kestävät julkiset hankinnat, kestävä matkailu, kestävää kuluttamista ja tuotantoa edistävä kuluttajainformaatio, kestävät rakennukset ja rakentaminen sekä kestävät ruokajärjestelmät.

Tavoitteena on jakaa parhaita pohjoismaisia käytäntöjä ja esimerkkien kartuttamia oppeja muiden sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa sekä Pohjoismaissa että kansainvälisesti, muiden muassa UNEP:in tiedonjakoalustan kautta.

Parhaat käytännöt on valittu suuresta valikoimasta Pohjoismaisia hankkeita ja esimerkkejä Gaia Consultingin ja Pohjoismaiden Ministerineuvoston kestävän kulutuksen ja tuotannon työryhmän yhteistyönä. Pohjoismaissa on pitkät perinteet kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä ja ne ovat aktiivisesti ja menestyksekkäästi työskennelleet useilla kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla resurssipulan ja kestämättömän luonnonvarojen käytön estämiseksi. Lisäksi Pohjoismaat ovat myös pystyneet tunnistamaan ja käynnistämään monia innovatiivisia kumppanuuksia, jotka hyödyntävät yksityisen sektorin kokemusta ja liiketoimintapotentiaalia saadakseen aikaan siirtymisen kohti kestävämpiä kulutuksen ja tuotannon malleja.

”Kuitenkin sekä Pohjoismaissa että kansainvälisesti on huomattavasti tilaa nopeutetuille toimenpiteille ja näiden esimerkkien tulisi auttaa kannustamaan ja skaalaamaan tällaista toimintaa välittömästi”, sanoo Mikko Halonen Gaiasta.

Tapauskuvauksia on julkaistu kahdessa TemaNord -raportissa(2, 3) ja kolmas raportti julkaistaan joulukuussa 2017. Kolmas erä pohjoismaisia esimerkkejä tarjoaa menestystarinoita ja oppeja kestävistä ruokajärjestelmistä sekä kestävistä rakennuksista ja rakentamisesta. Näissä esimerkeissä esitellään muun muassa Tanskan menestystä luomutuotannon edistämisessä ja hyönteisten tuomisessa osaksi kestävää ruokavaliota. Innovatiiviset esimerkit Islannista, Suomesta, Ruotsista ja Norjasta kuvaavat, miten kestävämpien rakennusmateriaalien – kuten puun – käytöllä ja/tai ekosysteemipohjaisten lähestymistapojen soveltamisella rakennusten suunnittelussa ja kaupunkisuunnittelussa voidaan konkreettisesti edistää ilmastoyhteensopivaa kehitystä.

Kaikki tapauskuvaukset toteutetuista kolmesta Pohjoismaisesta selvityksestä on myös julkaistu UNEP:in 10-vuotisen puiteohjelman tiedonjakoalustalla, SCP Clearinghousessa(4). SCP Clearinghouse on internetpohjainen alusta informaation jakamiseen, jota erilaiset toimijat voivat käyttää inspiraationlähteenä kestävää kulutusta ja tuotantoa edistävän toiminnan käynnistämisessä maailmanlaajuisesti.

1. UNEP 10YFP
2. Nordic Best Practices relevant for UNEP 10YFP of sustainable consumption and production
3. Nordic Best Practices relevant for UNEP 10YFP on Sustainable Tourism and Consumer Infromation
4. SCP Clearinghouse

Lisätietoja

  • Anna Kortesoja, Senior Consultant, +35850 504 2440, Gaia Consulting Oy, firstname.lastname@gaia.fi