Takaisin 21.9.2018

Nollapäästöpäivänä maapallo saa hengähtää

Nollapäästöpäivän tavoitteena on antaa maapallolle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja kiinnittää huomiota haitallisiin päästöihin. Climate Leadership Coalitionin jäsenorganisaatiot toteuttavat tänään Nollapäästöpäivänä ilmastotekoja sekä asiakkailleen, työntekijöilleen ja muille sidosryhmilleen suunnattuja kampanjoita ja tekevät yhteistyötä koulujen kanssa.

Ilmastotietoisuus on nyt korkeampaa kuin koskaan. Ilmastonmuutoksen merkit ovat nyt nähtävissä aiempaa selkeämmin ja koskettavat meidän jokaisen arkea. Eikä ilmastonmuutos pysähdy tähän, vaan lämpeneminen nopeutuu ja muutoksista, kuten sään ääri-ilmiöistä, tulee jatkossa voimakkaampia. Suomi lämpenee tuplavauhtia maapallon keskiarvoon verrattuna, joten ilmastonmuutoksen hillintä on meille erityisen tärkeää.

Päästöjen vähentämisen lisäksi on myös kompensoitava päästöjä, jotta pääsemme ilmastotavoitteisiimme riittävän nopeasti.

Päästökompensaatiosta lisätukea ilmastotyöhön

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tehtävä kaikki mahdolliset toimet. Päästöjä on tarkasteltava ja seurattava kattavasti. Tämän tiedon pohjalta voidaan suunnitella ne toimenpiteet tai kokonaisuudet, joilla päästöjä voidaan tehokkaimmin leikata.

Päästövähennystoimenpiteiden jälkeenkin jää päästöjä, jotka voi kompensoida muualla toteutettavilla päästövähennyksillä. Päästöjen lisäkompensointi on äärimmäisen kustannustehokas ja ennen kaikkea varmennettu ja vaikuttava tapa kirittää kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen hillintää.

Kompensaatiohankkeita on tarjolla paljon. Todennettuja päästövähenemiä, kuten YK:n puhtaan kehityksen mekanismin alaisten hankkeiden tuottamat sertifioidut päästövähenemät (Certified Emission Reduction, CER) ja vapaaehtoisten standardien mukaiset päästövähennysyksiköt (Verified Emission Reduction, VER), voidaan käyttää päästöjen lisäkompensointiin.

Esimerkiksi Gold Standard -sertifioidut hankkeet tuottavat päästövähenemien lisäksi varmennetusti positiivisia kestävän kehityksen vaikutuksia. Gold Standard sertifioi sekä CER- että VER-yksiköitä yhteiskunnallisesti erityisen vaikuttavista hankkeista. Hankkeet toteutetaan useimmiten kehitysmaissa, ja monella eri sektorilla, kuten energiantuotannossa, kotitalouksissa, jätesektorilla tai liikennesektorilla.

Suomesta löytyy myös kotimaisia kompensaatiomahdollisuuksia, kuten soiden ennallistamista (Hiilipörssi). Mikäli kompensoinnilla halutaan vaikuttaa päästöoikeuksien määrään EU:n päästökaupassa, on Suomessa myös mahdollista mitätöidä päästöoikeuksia (CO2Esto).

Vaihtoehdot tarjoavat laajan skaalan erilaisia keinoja päästöjen vähentämiseen osallistumalla varmennettuihin ilmastohankkeisiin, joiden vaikuttavuus on tarkastettu. Ne edesauttavat ilmastonmuutoksen hidastamisessa, tuottavat apuja siihen sopeutumiseen, luovat työpaikkoja sekä kohentavat ympäröivien yhteisöjen hyvinvointia ja terveyttä.

Miten kohti hiilipositiivisuutta?

Päästökompensaation kenttä on laaja-alainen ja sopivan kompensaatiokeinon tunnistaminen voi tuntua vaikealta. Sellainen kuitenkin varmasti löytyy. Entäpä siis, jos tarkastelu käännetäänkin ympäri – millaiset kompensaatiohankkeet voisivat tukea yrityksen brändiä tai perustella olemassaolonsa oikeutusta?

Gaia esimerkiksi mittaa toiminnastaan aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt ja raportoi hiilijalanjäljen vuosittain. Vähennämme päästöjämme järjestelmällisesti ilmasto-ohjelmamme mukaisesti, muun muassa suosimalla liikematkustuksessa julkista liikennettä ja minimoimalla ulkomaanmatkat. Jäljelle jääneet päästöt kompensoidaan 200-prosenttisesti.

Gaia hankkii päästövähenemiä luotettavista ilmastohankkeista, jotka edistävät kestävää kehitystä ja puhdasta energiaa, ja auttavat kehitysmaita sopeutumaan ilmastonmuutoksen haasteisiin. Vuoden 2017 kompensaatiot hankittiin UNFCCC:n Climate Neutral Now -kampanjan kautta. Kompensaatiolla tuetaan energiatehokkaiden liesien hankintaa Kenian maaseudulla. Paikallisesti valmistetut liedet vähentävät tarvittavan polttopuun määrää ja siten myös kasvihuonekaasupäästöjä. Tehokkaammat liedet parantavat myös sisäilman laatua ja vähentävät polttopuun keräykseen ja ruoanlaittoon kuluvaa aikaa.

YK:n hyväksymien sekä vapaaehtoisten ilmastohankkeiden päästövähennysten kirjoon kannattaa tutustua rauhassa. Mittavasti valikoimasta löytyy varmasti jokaiselle yritykselle tai organisaatiolle sopivia keinoja tai niiden yhdistelmiä.

Ilmastoteot voivat olla osa brändin tarinaa

Kun kompensaatiokeinot ovat selvillä, on hyvä kertoa, miksi juuri tähän valintaan päädyttiin.

Tämä tarina voidaan kirjoittaa yhdistämällä kompensaatio oman toiminnan tai vaikkapa yksittäisten tuotteiden merkittävimpiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Tärkeää on myös pitää kerronnassa mukana vastaanottajalle jo mahdollisesti tuttu ja turvallinen brändille tai yritykselle ominainen sävy, sillä tällaisen ”raportoinnin” kuuluu näyttää ja kuulostaa yritykseltä itseltään.

Kun ilmastoteot liitetään kiinteästi yrityksen olemukseen, sen toiminnot tulevat vaikkapa kuluttajalle entistä paremmin tutuiksi. Erilainen perspektiivi voi avata kuluttajalle yrityksestä jopa aivan uusia puolia tai vahvistaa aiempaa sitoutumista sen arvoihin. Samalla perustellaan yksiselitteisesti, miten yritys kantaa vastuunsa aiheuttamistaan vaikutuksista ja toimii kuten kunnon kansalaisen pitääkin.

Jokaisen yrityksen on nyt korkea aika ottaa ilmastonmuutos tosissaan ja miettiä oma tapansa reagoida. Gaialta löytyy tarvittava tieto ja osaaminen räätälöidä yrityksellenne parhaiten soveltuvat keinot ilmastonmuutokseen varautumiseen, oli kyse sitten mittaamisesta ja raportoinnista, päästövähennystoimenpiteiden suunnittelusta tai päästökompensaatiosta.

Lisätietoja

  • Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, +358400464127, etunimi.sukunimi@gaia.fi