Takaisin 24.3.2016

Museot kohti tulevaisuutta

Mikä on museon idea ja rooli yhteiskunnassa vuonna 2030?

Gaia suunnitteli ja fasilitoi 23.3.2016 Kiasmassa työseminaarin, jossa työstettiin museoiden tulevaisuutta Suomessa. Keskustelussa keskityttiin instituution sijasta ideoihin ja niiden yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Työpajassa haluttiin välttää museo-termiä ja uusien ajatusten herättämiseksi puhuttiin ilmiöistä ja niiden kohtaamisesta ja hyödyntämisestä. Työseminaarin noin 40 osallistujan joukko koostui kulttuuri- ja museoalan vaikuttajista ja toimijoista sekä tulevaisuustutkimuksen opiskelijoista.

Työseminaarin pohjalta luotiin kahdeksan tulevaisuuden skenaariota. Neljää parhaaksi äänestettyä skenaariota konkretisoitiin erilaisten kävijäryhmien näkökulmista sekä pohtimalla niiden vaikuttavuutta muutamien valittujen arvojen pohjalta. Nämä neljä skenaariota nimettiin seuraavasti:

  • Maailma ilman kirjaimia
  • Aito vuorovaikutus
  • Epävarmuuden hallintaa menneeseen hirttäytymällä
  • Materiaalittoman yhteisen muistamisen merkityksen kasvu

”Gaia on jo pitkään tehnyt tulevaisuusorientoitunutta kehitystyötä erilaisille organisaatioille, ja museoiden tulevaisuustyöpajan fasilitointi jatkaa sitä luontevasti. Ideat ovat yhteiskunnallisten muutosten rakennuspalikoita, joita haluttiin tarkastella avoimesti ja uudella tavalla”, sanoo Gaian varatoimitusjohtaja Mari Hjelt.

Työseminaarin tuloksia hyödynnetään museopoliittisen ohjelman tausta-aineistona. Museopoliittisen ohjelman työryhmää johtaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja ryhmän tehtävänä on laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle Suomessa.

Lisätietoja: