Takaisin 31.1.2017

Miten kaivoskonfliktin voi välttää?

Gaia arvioi syksyllä 2016 Kolarin kunnan toimeksiannosta mahdollisuuksia välttää kaivoskonflikti Kolarissa. Hannukainen Mining Oy suunnittelee Kolariin rautakaivosta, joka sijaitsisi noin kymmenen kilometrin päässä Ylläksen matkailukeskuksesta. Osa alueen asukkaista kannattaa kaivoshanketta – mutta moni matkailuyrittäjä vastustaa sitä.

Tilanne on Kolarissa tulehtunut muttei konfliktoitunut. Tiedon ja sidosryhmäviestinnän puute on luonut epäluottamusta. Matkailu on Kolarissa ja koko Lapissa noussut merkittäväksi, kasvavaksi elinkeinoksi ja työllistäjäksi. Kaivostoiminnan kasvulle on puolestaan edellytyksiä, mutta kasvu edellyttää ympäristövaikutusten huolellista hallintaa sekä sosiaalista toimilupaa.

Kunnalla onkin tärkeä tehtävä kasvu- ja investointiympäristön kehittämisessä. Sekä matkailu että kaivos tarvitsevat kuntaa kehittyäkseen.

Selvitystyön tuloksena Gaia suositteli, että (1) kaivosyhtiö aloittaa välittömästi aktiivisen sidosryhmätyön ja (2) kunta arvioi eri skenaarioiden aluetaloudelliset vaikutukset.

Paljolti tähän samaan viittaa myös Kolarin kunnanjohtaja Antti Määttä Kauppalehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan Kaivoshankkeissa pitää ottaa huomioon eri intressit.

”On toki selvää, että kaivoshankkeet ja niiden toimintaympäristöt ovat keskenään hyvin erilaisia. Siksi kaivosten ympäristöönsä sovittamisen täytyy tapahtua lopulta aina paikallisesti. Nykyisellään tähän paikallisesti tehtävään työhön ei ole kuitenkaan riittäviä eväitä, minkä näkemyksen kaivoshankkeiden osapuolet muista erimielisyyksistä huolimatta tuntuvat jakavan ”, Antti Määttä kirjoittaa.

”Aktiivisella sidosryhmäyhteistyöllä voitaisiin etsiä yhteisiä intressejä, suunnitella miten kaivoshankkeen mahdollisia negatiivisia vaikutuksia parannetaan ja positiivisia vaikutuksia kasvatetaan”, toteaa Pasi Rinne.

Ilman sidosryhmätyötä kaivos ei ansaitse sosiaalista toimilupaa. Aluetalousvaikutusten arvioinnilla tuotetaan tarvittavaa vertailtavaa tietoa matkailun ja kaivostoiminnan oletetuista vaikutuksista.

Aivan kuten Urho Kekkonen aikoinaan kysyi – ja kuten Antti Määttä kirjoituksessaan lainaa: ”Onko maallamme malttia vaurastua?”

Lisätietoja