Takaisin 2.2.2010

Mäntyöljyjalosteilla merkittäviä ilmastohyötyjä

Gaian Forchemille tekemä selvitys osoittaa, että mäntyöljyjalosteilla voidaan saavuttaa kansallisesti merkittäviä hiilidioksidipäästöjen vähenemiä.

Gaia laski mäntyöljyjalosteita valmistavan Forchem Oy:n tuotannon ja logistiikan hiilijalanjäljen sekä vertasi päästöjä tuotteiden loppukäytön mahdollistamiin päästövähenemiin. Laskelmat sisälsivät Forchemin Rauman tuotantolaitoksen, raaka-ainelogistiikan sekä liikematkustuksen hiilidioksidipäästöt vuodelta 2008.

Gaia toteutti Forchemille myös tarkastelun mäntyöljyjalosteiden tuotannon ilmastovaikutuksista verrattuna tuotteiden loppukäytön mahdollistamiin päästövähennyksiin. Esimerkkituotteena tarkasteltiin Forchemin nestemäistä biopolttoainetta Fortop600, joka korvaa raskaan polttoöljyn käytön asiakkaan prosesseissa. Jos asiakkaat korvaavat raskaan polttoöljyn Fortop600-tuotteella, voidaan vuosittain säästää 125-kertaisesti enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin Fortop600-tuotteen valmistus mäntyöljystä aiheuttaa. Näin saatu vuosittainen päästövähenemä, noin 194 000 tonnia hiilidioksidia, on kansallisestikin merkittävä. Se vastaa esimerkiksi noin kahta kolmannesta vuosittaisen kotimaan lentoliikenteen hiilidioksidipäästöistä. Päästövähenemän määrä on laskettu asiakkaan päästökauppatilanteessa käyttämien polton päästökertoimien perusteella.

Energiaintensiivisessä kemianteollisuudessa energiankäyttö aiheuttaa yleensä merkittävät päästöt. Forchem käyttää kuitenkin energialähteenään lähes yksinomaan bioenergiaa, joka tekee mahdolliseksi ilmastomyötäisen tuotannon. Lisäksi sen tuotantolaitos sijaitsee raakamäntyöljyä sivutuotteenaan tuottavan sellutehtaan välittömässä läheisyydessä, mikä osaltaan vähentää raaka-ainelogistiikan päästöjä. Hiilijalanjäljen määritys auttaa kehittämään Forchemin toimintaa entistä tehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi.

Mäntyöljytuotteita jalostetaan luonnon raaka-aineista useiden teollisuudenalojen käyttöön. Mäntyöljyjalosteita hyödynnetään esimerkiksi maaleissa, pinnoitteissa, metsä- ja öljyteollisuuden kemikaaleina sekä biopolttoaineina. Forchem Oy on yksi maailman johtavista mäntyöljytislaamoista.

Lisätietoa:

  • Laatu- ja ympäristövastaava Anu Valtonen / Forchem, puh. (02) 478 4439, etunimi.sukunimi@forchem.com
  • Toimitusjohtaja Juha Vanhanen / Gaia Group Oy, gsm +358 50 564 1889, etunimi.sukunimi@gaia.fi

Internet: Fornews, Forchem newsletter 1/2010