Takaisin 15.1.2014

Maalämpöpumpuilla 3 miljardin euron hyödyt kotitalouksille ja valtiolle

– Vaihto maalämpöpumppuihin parantaisi kauppatasetta 260 miljoonalla eurolla

Maalämpöpumppuihin siirtyminen vähentää pientalojen lämmityskustannuksia 2,3 miljardia euroa seuraavien 20 vuoden aikana. Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry ja Gaia selvittivät maalämpöpumppuihin siirtymisen taloudellisia ja ympäristövaikutuksia 320 000 öljy- ja sähkölämmitteisessä pientalossa.

”Alalla on tiedetty jo pitkään, että siirtyminen lämpöpumppuihin on jo nyt kannattavaa. Öljylämmityksen veroedun poisto nopeuttaisi maalämpöpumppujen yleistymistä meillä Ruotsin mallin mukaan. Ruotsissa polttoöljyn veroluokka poistettiin parikymmentä vuotta sitten ja lähes kaikki 300 000 öljykattilaa on jo korvattu lämpöpumpuilla”, toteaa SULPU ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

Öljylämmityksen veroedun poisto ja lämpöpumppujen asennusten arvonlisäverot lisäävät valtion verotuloja. Nettovaikutus valtion tuloihin on miljardi euroa seuraavien 20 vuoden aikana, kun mukaan lasketaan kotitalouksien mahdollisuus käyttää kotitalousvähennystä (ks. kuva). Valtion alussa saama verohyöty kompensoi myöhempiä verotulojen menetyksiä ja auttaa rahoittamaan kotitalousvähennyksiä. Muut verovaikutukset valtiolle ja kunnille ovat vähäisiä.

Kuva. Maalämpöpumppuihin siirtymisen vaikutukset vuotuisiin lämmityskustannuksiin kotitalouksille vuoden aikana (nyt ja siirtymisen jälkeen) sekä vaikutus valtion talouteen 20 vuoden aikana.

Selvityksessä on otettu huomioon öljynkulutuksen muutoksen vaikutukset öljynjakeluun sekä käyttöön ja kunnossapitoon. Nettona siirtyminen maalämpöpumppuihin lisää 1 500 työpaikkaa ja parantaa kauppatasetta 260 miljoonalla eurolla. Öljylämmityksestä pois siirtyminen vähentää myös ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä 1,6 MtnCO2-ekv. Päästövähenemä vastaa 5 prosenttia Suomen päästökauppasektorin ulkopuolisesta päästötavoitteesta vuodelle 2020.

”Öljylämmitys on pitkään ollut suosittu lämmitysmuoto Suomessa. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä on kuitenkin vähennettävä kaikkialla, mikäli ilmastonmuutoksen hillintä otetaan tosissaan”, toteaa liiketoimintajohtaja Iivo Vehviläinen Gaiasta.

Lisätietoja:

  • Liiketoimintajohtaja Iivo Vehviläinen, Gaia, +358 50 345 3705, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen, Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, puh +358 50 500 2751, etunimi.sukunimi@sulpu.fi