Takaisin 5.3.2015

Luonnonvaroihin liittyvät innovaatiot talouden moottoreiksi

Luonnonvarat ja niiden hyödyntäminen ovat yhä keskeisemmässä asemassa globaalissa ja kotimaisessa taloudessa. Tekes pyysi Gaiaa arvioimaan luonnonvaroihin liittyvät innovaatio-ohjelmansa.

Luonnonvaroihin liittyvät kysymykset ovat tärkeä osa Tekesin toimintaa, ja useat sen merkittävät innovaatio-ohjelmat kohdistuvat juuri luonnonvarojen käyttöön. Siksi Tekes pyysi Gaiaa arvioimaan Puuenergia-, BioRefine- ja Vesi-innovaatio-ohjelmansa.

”Luonnonvaroja ja niiden käyttöä on tärkeää selvittää, jotta ymmärrämme, kuinka ne vaikuttavat yritystoimintaan ja yhteiskuntaan nyt ja tulevaisuudessa. Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön on tuotettava eväitä menestystarinoille, jotka puolestaan luovat työtä, investointeja ja vientimahdollisuuksia”, sanoo johtava asiantuntija Päivi Luoma Gaiasta.

Gaian tekemässä arvioinnissa tarkastellaan globaaleja luonnonvaroihin liittyviä trendejä ja haetaan maailmalta oppeja luonnonvaroihin liittyvään innovaatiotoimintaan. Ruotsilta voidaan ottaa mallia muun muassa julkisten hankintojen ja kehitysavun hyödyntämisestä luonnonvaroihin liittyvien innovaatioiden vetureina. Iso-Britanniassa yritysten käytössä on konkreettisia työkaluja, jotka auttavat sisällyttämään luonnonvarakysymykset strategiatyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen. Yhdysvalloissa puolestaan painotetaan innovaatioiden kaupallistamista. Siellä on myös koottu luonnonvaratietoa ja -tutkimuksia avoimeksi dataksi, joka on kaikkien hyödynnettävissä.

Tekesin luonnonvaroihin liittyvät innovaatio-ohjelmat saivat pääosin kiitettävät arviot. Arviointi esittää myös suosituksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, Tekesin ohjelmatyöhön sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan.

”Vaikuttavuuden toteutumista pystyy kunnolla arvioimaan vasta vuosia ohjelmien jälkeen. Puuenergia-ohjelmasta laaditut vaikutuspolut tuovat hyvin esille tärkeitä etappeja ja kertovat myös, missä vaiheessa julkista rahoitusta on tarvittu. Gaian asiantuntijatiimin systemaattinen ja tarkka analyysi ja selkeät suositukset auttavat meitä kehittävään ohjelmiamme tulevaisuudessa”, sanoo johtava asiantuntija Pekka Pesonen Tekesiltä.

Lisätietoja: