Takaisin 11.12.2017

Liikenteestä tulee älykästä ja päästötöntä

Liikenneala on keskellä suurta digitalisaation käynnistämää teknologista, taloudellista ja yhteiskunnallista murrosta. Gaian koordinoiman Liikennealan kansallisen kasvuohjelman mukaan alan globaalit markkinat tarjoavat suomalaisille yrityksille valtavasti kasvun mahdollisuuksia. Esimerkiksi MaaS-markkinoiden (liikenne palveluna) ennustetaan kasvavan jopa tuhanteen miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä.

Liikennealan kansallisen kasvuohjelman 2018–2022 lähtökohtana on edistää toimialan yritysvetoista kehitystä, kasvua ja kansainvälistymistä. Liikenne toimii Suomen kansantalouden merkittävänä ajurina sisältäen n. 35 000 yritystä ja työllistäen n. 200 000 henkilöä. Samaan aikaan liikenteen markkinoilla toimivien yritysten liikevaihto on arviolta yli 60 mrd. euroa.

Gaia Consulting Oy toimi hankkeessa kasvuohjelman työryhmän projektisihteerinä ja Gaian vastuulla oli mm. asiantuntijahaastattelut, kasvuohjelmadokumentin valmistelutyössä avustaminen ja 4 työpajan suunnittelu, joihin osallistui yli 120 eri osallistujaa edustaen 90 organisaatiota.

Hankkeessa olivat mukana työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen, Vantaan ja Turun kaupungit, lnnovaatiorahoituskeskus Tekes, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Smart & Clean -säätiö, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry.

Lisätietoja