Takaisin 15.3.2012

Liedon kunnalla on hyvät mahdollisuudet lisätä uusiutuvan energian käyttöä

Liedon kunnan Gaialta tilaama uusiutuvan energian kuntakatselmus osoitti, että kunnan alueella voidaan lähes kaksinkertaistaa uusiutuvan energian käyttö nykyisestä.

Gaian selvityksen mukaan Lieto voi lisätä etenkin puu- ja peltobiomassan, lämpöpumppujen ja tuulivoiman hyödyntämistä. Myös aurinkoenergiaa sekä maataloudessa syntyvää biokaasua voidaan hyödyntää jo lähitulevaisuudessa nykyistä tehokkaammin.

”Lieto voi vähentää ilmastopäästöjään ja parantaa energiaomavaraisuuttaan kustannustehokkain toimin. Tämä on järkevää sekä kuntatalouden ja työllisyyden että ympäristön kannalta. Pelkästään neljän eniten lämpöenergiaa kuluttavan, öljyllä lämmitettävän lietolaisen kiinteistön lämmitystapaa muuttamalla voidaan säästää noin 500 000 litraa öljyä vuodessa – saman verran kuin kuluu 250 uudehkon, keskikokoisen omakotitalon öljylämmitykseen. Liedolla on hyvät edellytykset investoida myös uusiutuvaan sähköntuotantoon. Esimerkiksi kuusi kahden megawatin tuulivoimalaa voisi tuottaa vuodessa noin 30 gigawattituntia sähköä eli neljänneksen koko kunnan vuotuisesta sähkönkulutuksesta”, Gaian toimitusjohtaja Juha Vanhanensanoo.

Nykyisin Liedossa käytetään uusiutuvaa energiaa sekä kaukolämmön tuotannossa että kiinteistöjen erillislämmityksessä. Kiinteistöt lämmitetään kuitenkin suurimmaksi osaksi öljyllä ja sähköllä. Reilu kymmenesosa Liedon lämmöntarpeesta katetaan kaukolämmöllä. Se tuotetaan jo pääosin hiilineutraalilla puuhakkeella, joten suurin uusiutuvien energialähteiden lisäämispotentiaali on erillislämmityksessä. Mahdollisia öljy- ja sähkölämmityksen korvaavia lämmitystapoja ovat hake- ja pellettikattilat sekä maalämpöjärjestelmät.

Gaian selvityksessä esitettyjen toimenpide-ehdotuksien korottomat takaisinmaksuajat vaihtelevat suurimmaksi osaksi kahden ja viiden vuoden välillä, kun ei oteta huomioon investoinneille myönnettäviä tukia. Uusiutuvan energian hyödyntäminen tulee jatkossa nykyistä kannattavammaksi, kun fossiilisten polttoaineiden verotusta kiristetään.

Liedon kunta sai selvityksen laatimiseen työ- ja elinkeinoministeriöltä 60 prosentin energia-avustuksen. Uusiutuvan energian kuntakatselmus on osa energiatehokkuussopimusta ja –ohjelmaa. Se velvoittaa siihen liittyneet kunnat kartoittamaan mahdollisuudet lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä vuoteen 2013 mennessä. Katselmus voidaan toteuttaa yksittäisen kunnan, sen sisältä valitun alueen, usean kunnan tai seutukunnan kattavana.

Lisätietoja:

  • Gaia / Juha Vanhanen, toimitusjohtaja, gsm 050 564 1889
  • Gaia / Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, gsm 0400 464 127
  • Liedon kunta / Markku Niemi, kaavoitusjohtaja, gsm 050 67 757