Takaisin 25.5.2021

Kuusi uutta vastuullisuuden tekijää Gaiaan

Vauhdikas alkuvuosi 2021 sai jatkoa, kun kevättalven aikana Gaiassa aloitti rivi uusia kestävän kehityksen osaajia.

 

Gaian asiantuntijatiimi kasvoi entisestään, kun työnsä aloitti hiljattain yhteensä kuusi uutta konsulttia: Pentti Linnamaa, Heli Hytönen, Kaisa Järvinen, Jasmin Järvinen, Suvi Peltoniemi sekä Emma Kuusela-Opas. Kuusikko tuo Gaiaan laaja-alaista, kansainvälistä ja monitieteistä osaamista, ja kasvattaa kestävän liiketoiminnan palveluntarjontaa Gaian asiakkaille muun muassa päästölaskennan, biotalouden, strategiakonsultoinnin, ruokasektorin vastuullisuuskysymysten, ilmastoratkaisujen, sekä ympäristölainsäädännön ja -politiikan osa-alueilla.

 

Pentti Linnamaa vahvistaa Gaian osaamista maa- ja metsätaloussektorilla, erityisesti kansainvälisen päätöksenteon ja maa- ja metsätalouspolitiikan näkökulmasta. Ennen Gaiaa hän työskenteli maa- ja metsätalouspolitiikan parissa sekä julkisella että kolmannella sektorilla. Pentin ydinosaamisiin lukeutuvat uusiutuvien luonnonvarojen EU-lainsäädännön eri osa-alueet sekä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tukipolitiikka. Eniten Penttiä kiehtoo tällä hetkellä luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvä päätöksenteko ja säätely sekä uusien biokiertotalouden innovaatioiden mahdollisuudet kestävän kehityksen mahdollistajana.

 

Heli Hytönen on pitkän linjan liikkeenjohdon konsultti ja markkinoinnin rautainen ammattilainen. Helissä yhdistyy niin strategiakonsultti, brändienrakentaja, myynninkehittäjä kuin metsänhoitaja. Hän on urallaan auttanut laaja-alaista asiakaskuntaa transformatiivisten liiketoimintastrategioiden sekä vaikuttavien brändien luomisessa. Heli tarttuu innolla uusiin haasteisiin, joiden keskeinen päämäärä on kestävän liiketoiminnan kehittäminen sekä kannattavan kasvun luominen.

 

Kaisa Järvinen täydentää Gaian elinkaariarviointiin ja päästölaskentaan erikoistunutta asiantuntijajoukkoa. Tämän lisäksi Kaisa tuo Gaiaan osaamista erityisesti ympäristötekniikan, merenkulun vastuullisuuden, sekä siihen liittyvän ympäristölainsäädännön saralla. Kaisan tavoite on työllään auttaa päästöintensiivisiä sektoreita, kuten liikenne-, ruoka- ja energiasektoria, löytämään parhaat ratkaisut ympäristöhaittojen minimoimiseksi.

 

Jasmin Järvinen tuo Gaian riveihin osaamista kestävästä liiketoiminnasta, erityisesti yritysten ympäristövastuutyön kehittämisestä. Sektorit ylittävän kokemuksensa ansiosta Jasminilla on monipuolista osaamista ilmastoasioista, kestävästä kehityksestä, elintarviketeollisuudesta, sekä kiertotaloudesta. Gaiassa Jasminin työhön merkityksellisyyttä tuo globaalien kestävyyshaasteiden ratkaiseminen laajassa yhteistyössä, sekä useiden organisaatioiden tukeminen vastuullisuusasioissa positiivisen yhteiskunnallisen vaikutuksen maksimoimiseksi.

 

Aalto yliopistossa maisteriksi opiskeleva Suvi Peltoniemi tuo Gaiaan tuoretta strategista näkökulmaa kestävän liiketoiminnan kehittämiseen. Ennen Gaiaa Suvi on kasvattanut osaamistaan yhteistyöprosessien, humanitaaristen valmiuskysymysten, sekä kansainvälisten ilmastoinnovaatioiden parissa. Suvilla on suuri halu vaikuttaa etenkin kansainvälisten hankkeiden parissa ja auttaa sitä kautta tekemään maailmasta parempaa paikkaa.

 

Ympäristöoikeutta tällä hetkellä opiskeleva Emma Kuusela-Opas toimii harjoittelijana Gaiassa touko-kesäkuun aikana. Emma on eurooppaoikeuden taitaja, jota kiehtoo erityisesti ympäristölainsäädännön ja -politiikan sekä ympäristökysymysten rajapinnassa toimiminen, kuten myös erilaiset vastuullisuusraportointi- ja -sertifiointijärjestelmät. Syksyllä Emma suuntaa kolmen pohjoismaisen yliopiston yhteistyössä järjestämään ympäristöoikeuden maisteriohjelmaan.

 

-Pandemiasta huolimatta megatrendit, kuten ilmastonmuutos, eivät ole katoamassa organisaatioiden agendalta – päinvastoin. Muutoksentekijöitä tarvitaan, ja olen iloinen, että uusien osaajien myötä voimme vastata entistä paremmin asiakkaidemme alati kasvaviin tarpeisiin, toteaa toimitusjohtaja Ulla Heinonen.

 

-Viheliäisten ongelmien värittämässä kompleksisessa maailmassa kestävää liiketoimintaa tulee lähestyä eri näkökulmista, monitieteistä osaamista hyödyntäen. Gaiasta erityislaatuisen tekee nimenomaan monipuolinen asiantuntijajoukko, joiden osaamiset täydentävät toisiaan, Ulla jatkaa.