Takaisin 7.10.2009

Kouvolan hiilijalanjälki 1,7 % Suomen hiilijalanjäljestä

Kouvolassa julkaistu Gaian tekemä selvitys kertoo, että Kouvolan kaupungin hiilijalanjälki on suunnilleen yhtä suuri kuin Suomen asukkailla keskimäärin.

Kouvolan hiilijalanjälki on noin 1,7 % Suomen kokonaishiilijalanjäljestä. Tämä on saman verran kuin Kouvolan osuus Suomen asukkaista. Leimallista Kouvolalle ovat teollisuuden suuri osuus sekä energiantuotannon alhaiset ominaispäästöt verrattuna useimpiin Suomen kaupunkeihin.

Kouvolan hiilijalanjälki on 1,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia eli noin 15 tonnia asukasta kohti. Teollisuuden lämmönkulutus on suurin osa-alue. Se vastaa noin 48 % alueen hiilijalanjäljestä. Muita merkittäviä osa-alueita ovat liikenne (19 %), sähköntuotanto (15 %) ja kotitalouksien erillislämmitys (10 %).

”Jotta Suomi saavuttaa kansalliset tavoitteensa vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä, myös kuntien ja kaupunkien on toimittava aktiivisesti. Kouvolan hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää puupohjaisia polttoaineita lisäämällä ja energiatehokkuutta parantamalla. Suurissa yksiköissä turvetta voitaisiin osin korvata puulla, ja rakennusten lämmitysratkaisuissa öljylämmitystä voitaisiin korvata joko pellettilämmityksellä tai maalämmöllä”, selvityksen tekemiseen osallistunut Gaian toimitusjohtaja Juha Vanhanen sanoo.

Hiilijalanjäljen laskennan suoritti Gaia Consulting Oy. Laskennassa hyödynnettiin laajasti kuntasektorilla käytettyä Kasvener-mallia, jonka ovat kehittäneet yhteistyössä Suomen Kuntaliitto ja Suomen ympäristökeskus.

Lue YLE:n uutinen kouvolalaisen hiilijalanjäljestä
Lue Kouvolan Sanomien uutinen Kouvolan hiilijalanjäljestä

Lisätietoja:

  • Juha Vanhanen, toimitusjohtaja, gsm +358 50 564 1889, juha.vanhanen@gaia.fi
  • Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, gsm +41 79 472 6909, pasi.rinne@gaia.fi