Takaisin 9.7.2012

Kestävä kasvu ja hyvinvointi 2030 – Suomen hallitus viitoitti tulevaisuusselonteon valmistelua

Suomen kestävä kasvu ja kansalaisten hyvinvointi vuonna 2030 ovat teemana hallituksen tämän vaalikauden tulevaisuusselonteossa, jonka ennakointivaiheen toteutuksessa Gaia on mukana.

Hallitus käsitteli 26.6. tulevaisuusselonteon pohjaksi valittuja ennakointiteemoja iltakoulussaan ministeri Jyri Häkämiehen ja ennakointivaiheeseen osallistuvien Sitran, Suomen Akatemian ja Tekesin edustajien esittelyn pohjalta.Ennakointivaiheen tavoitteena on luoda näkemyksiä tulevaisuuden suunnista, jotka tarjoavat mahdollisuuksia ja ratkaisuja Suomen kestävän kasvun ja hyvinvoinnin rakentamiselle sekä ylläpitämiselle. Ennakoinnin teemoja ovat niukkuuden mahdollisuudet, uusi pohjoisen maantiede, yritysten uudistuminen, hallinto mahdollistajaksi, tulevaisuuden työelämä sekä kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus. Näiden lisäksi käsitellään neljää läpileikkaavaa teemaa, jotka ovat joustavuus ja kriisinkestävyys, osaamiset ja kyvykkyydet, ICT mahdollistajana ja globaali näkökulma.

Hallituksen tulevaisuusselonteko valmistellaan keskustelevalla ja avoimella tavalla kansalaisia ja erilaisia sidosryhmiä kuullen. Keskustelua halutaan käydä ja herätellä mahdollisimman monilla eri foorumeilla, verkossa ja verkon ulkopuolella.Tulevaisuusselonteon verkkosivut avataan syyskuun alussa osoitteessa www.2030.fi.Lisäksi alkusyksystä eri puolella Suomea järjestetään tilaisuuksia, joissa on mahdollista ideoida, keskustella ja pohtia Suomen tulevaisuutta ja mahdollisuuksia.Jo alkuvuodesta verkkokeskusteluun osallistui yli 5 000 henkilöä ja ideoita tulevaisuuden Suomesta jätettiin lähes 15 000.

”Gaia valittiin tulevaisuusselontekoa pohjustavan ennakointivaiheen toteutuksen asiantuntijaksi tähän vaativaan hankkeeseen. On hienoa olla osaltamme vaikuttamassa siihen, että työskentely sujuu tehokkaasti ja tuottaa rohkeita uusia avauksia Suomelle”, Gaian liiketoimintajohtaja Pekka Pokela sanoo.

Hallituksen tulevaisuussselonteon valmistelu käynnistyi keväällä 2012, ja se toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ennakointivaiheen jälkeen talvella 2013 alkaa strategiavaihe, jonka tuloksena on hallituksen tulevaisuusvisio ja toimintalinjaukset. Selonteko annetaan eduskunnalle syksyllä 2013.

Video valtioneuvoston iltakoulun tiedotustilaisuudesta 26.6.2012

Valtioneuvoston tiedote tulevaisuusselonteosta 26.6.2012

Lisätietoja:

  • Gaia / liiketoimintajohtaja Pekka Pokela, gsm +358 40 544 1582
  • Gaia / hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne, gsm +358 400 464 127