Takaisin 2.4.2019

Innovaatiokilpailu etsii uusia ideoita ja ratkaisuja asemien elävöittämiseksi

Helsingin kaupunki ja HSY hakevat Gaia Consultingin kanssa yhteistyössä järjestettävässä innovaatiokilpailussa uusia ratkaisuja, jotka tuovat eloa raideliikenteen asemille. Tavoitteena on löytää ideoita, jotka helpottavat asukkaiden kestävää arkea ja lisäävät asemanseutujen ja raideliikenteen käyttöä ja vetovoimaisuutta. Kilpailu on avoinna 17.5.2019 asti.

Innovaatiokilpailun kohteeksi on valittu Malmin asema, mutta tavoitteena on löytää kilpailusta ratkaisuja, joissa on laajempaakin liiketoimintapotentiaalia ja jotka ovat hyödynnettävissä myös muilla asemanseuduilla. Pääkaupunkiseudulla yksistään on noin 60 asemaa.

”Viihtyisät ja toimivat asemat ja asemanseudut ovat kaupunkien kannalta erittäin olennaisia. Tarvitsemme uusia ratkaisuja, joilla asemat ja sitä kautta joukkoliikenne saadaan paremmin osaksi yhä useamman suomalaisen arkea. Innovaatiokilpailulla löydämme uusia ajatuksia, joiden avulla asemat ovat tulevaisuudessa viihtyisämpiä ja palvelevat paremmin sekä asukkaita että yrityksiä”, sanoo kilpailun tuomariston puheenjohtaja, Helsingin kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Anni Sinnemäki.

”Juna- ja metroasemat ovat kiinteä osa monen suomalaisen arkea. Asemissa on kuitenkin paljon käyttämätöntä potentiaalia niin liiketaloudellisesti kuin ilmastofiksun elämän rakentamisessa. Innovaatiokilpailun tavoitteena on etsiä ehdotuksia siihen, miten kuntalaisten on mahdollista saada ilmastofiksut arjen palvelut helposti matkansa varrelta ja miten voimme kehittää asemanseutuja nykyistä houkuttelevimmiksi”, sanoo Fiksu Assa -hankkeen koordinaattori Pia Tynys HSY:stä.

Kriteereinä ilmastoystävällisyys, viihtyisyys ja kaupallinen potentiaali

Kilpailun voittajan valinnassa ratkaisevaa on ehdotetun idean ilmastoystävällisyys sekä se, miten ratkaisu tukee kestävää arkea ja vähäpäästöistä ja älykästä liikkumista, auttaa asemanseutujen käyttäjiä sekä parantaa aseman viihtyisyyttä ja asiakaskokemusta. Kilpailuun toivotaan ratkaisuja kestävään arkeen, asiakaskokemuksen kehittämiseen, liikkumisen ja last mile -palveluiden sekä asemakiinteistöjen ja julkisen tilan kehittämiseen. Arvioinnissa painotetaan myös sitä, onko ehdottajatahon mahdollista pilotoida ideaa asemanseudulla syksyllä 2019 tai keväällä 2020. Arvioinnissa otetaan huomioon myös idean kaupallinen potentiaali ja kypsyys.

Parhaille ehdotuksille sparrausta

Kilpailuehdotuksia voi lähettää 17. toukokuuta 2019 asti. Kilpailu on avoin yrityksille ja muille Y-tunnuksen omaaville organisaatiolle. Ehdotuksen voi jättää yksin tai ryhmänä. Kilpailuun jätetyistä ehdotuksista parhaat pääsevät sparrausvaiheeseen, jossa ne saavat asiantuntija-apua ehdotuksen edelleen kehittämiseksi.

Sparrausvaiheen jälkeen tuomaristo valitsee kilpailun voittajan. Voittajaehdotusten antajat pääsevät mukaan luomaan viihtyisää ja ilmastoystävällistä kaupunkia sekä pilotoimaan ratkaisuaan Malmin asemalle. Helsingin kaupunki ostaa kokeiluja ja niiden tuloksia korkeimmillaan 30 000 eurolla.

Kilpailun tuomaristoon kuuluvat apulaispormestari Anni Sinnemäki (tuomariston puheenjohtaja), HSY:n tulosaluejohtaja Irma Karjalainen, Senaatin Asema-alueet Oy:n toimitusjohtaja Mauri Sahi, Sitran projektijohtaja Markus Terho sekä ympäristöministeriön erityisasiantuntija Suvi Anttila.

Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan perjantaihin 17.5.2019 kello 23.59 saakka. Kilpailun tarkat säännöt ja osallistumisohjeet sekä linkki osallistumiskaavakkeeseen löytyvät myös Fiksu Assa -hankkeen kotisivuilla osoitteessa www.fiksuassa.com.

Kilpailu on osa Fiksu Assa – Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana -hanketta, jossa edistetään ilmastoystävällisen liiketoiminnan jalkautumista ja skaalautumista asemanseuduilla, kiihdytetään uusien vähähiilisten ratkaisujen syntymistä sekä mahdollistetaan yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistäviä arjen ratkaisuja. Hanke saa Etelä-Suomen EAKR-rahoitusta (Euroopan aluekehitysrahasto).

Lisätietoa kilpailusta

• Suvi Häkämies, Gaia Consulting, suvi.hakamies@gaia.fi, puh. 050 331 1495

• Laura Yrjänä, Helsingin kaupunki, laura.yrjana@hel.fi, puh. 040 194 1590

• Pia Tynys, HSY, projektipäällikkö, pia.tynys@hsy.fi, puh. 050 575 6432