Takaisin 8.9.2011

Ilmastovelvoitteet kasvattavat insinööriosaamisen kysyntää

Ilmastomyönteisten ratkaisujen tarve lisää insinööriosaamisen kysyntää ja kasvattaa insinöörien yhteiskunnallista vaikuttavuutta, todetaan uudessa Insinöörien ilmasto-ohjelmassa.

Tekniikan akateemiset TEK ja Uusi Insinööriliitto julkistivat 1.9. Helsingissä Insinöörien ilmasto-ohjelman toisen osan, jota Gaian asiantuntijat ovat olleet mukana valmistelemassa. Projektissa Gaia analysoi puupohjaisen biotalouden, älykkäiden verkkojen ja kestävän yhdyskuntarakenteen nykytilaa ja kehityssuuntia sekä insinöörien, diplomi-insinöörien ja arkkitehtien osaamistarpeen ja kysynnän kehittymistä näillä aloilla. Tarkastelluilla aloilla ammattikunnan edustajien tarpeen ennakoidaan kasvavan nykyisestä noin 58 000:sta yli 80 000:een. Alaan liittyvä liiketoiminta kasvaa ja päästöt vähenevät.

Ilmasto-ohjelmassa arvioidaan, että ilmastomyönteinen kehitys merkitsee muutosta, joka on mittasuhteiltaan verrattavissa teollistumisen ja digitalisaation seurannaisvaikutuksiin. Kehityskulku muuttaa yhteiskunnan ja yritysten rakenteita ja vaikuttaa niiden kulttuuriin ja arvoihin. Samalla muuttuvat eri teollisuusalojen rajat ja insinööritehtävien rajapinnat.

”Puupohjaisessa biotaloudessa sekä älykkäiden verkkojen ja kestävän yhdyskuntarakenteen suunnittelussa ja toteutuksessa on maailmanlaajuisesti paljon tarvetta insinöörien osaamiselle. Ne ovat taloudellisesti merkittäviä aloja, joilla on myös suuri potentiaali kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Suomalaisten on pysyttävä kehityksen eturintamassa, jotta voimme tuottaa maailmanlaajuisia ratkaisuja”, Gaian liiketoimintajohtaja Pekka Pokela sanoo.

Insinöörien ilmasto-ohjelma on osa kansainvälistä insinöörijärjestöjen Future Climate – engineering solutions -projektia, johon osallistuu järjestöjä kaikkialta maailmasta. Kansallisten ohjelmien pohjalta laaditaan insinöörijärjestöjen yhteiset suositukset teknologiaan perustuvista keinoista ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Suositukset esitellään myös YK:n ilmastokokoukselle loppuvuodesta 2011.

Insinöörien ilmasto-ohjelma

Lisätietoja:

  • Gaia / Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, gsm +41-79-472 6909, etunimi.sukunimi@gaia.f
  • TEK / yksikönjohtaja Pekka Pellinen, gsm 040 521 9424, etunimi.sukunimi@tek.fi
  • TEK / asiamies Martti Kivioja, gsm 0400 519 214, etunimi.sukunimi@tek.fi
  • UIL / elinkeinoasioiden päällikkö Heidi Husari, gsm 040 8312 829, etunimi.sukunimi@uil.fi