Takaisin 8.6.2020

Ilmastopositiivinen Gaia kompensoi päästöt kaksinkertaisesti

Omien ilmastovaikutusten vähentäminen on Gaiassa jatkuvaa työtä. Vuoden 2019 hiilijalanjäljen laskennassa tarkennettiin energiatuotannon koko elinkaari mukaan laskentaan ja päästöt kompensoitiin kaksinkertaisesti.

Ilmastopositiivisena yrityksenä Gaia arvioi sekä kompensoi kaikki kasvihuonekaasupäästönsä vuosittain. Toiminnan päästölaskenta antaa kattavan kuvan suurimmista päästölähteistä, joihin keskittymällä saadaan vaikuttavia tuloksia aikaiseksi. Ilmastovaikutusten vähentäminen on jatkuvaa työtä. Gaiassa päästölaskennan tarkkuutta ja laajuutta parannetaan joka vuosi. Näin varmistetaan, että kaikki olennaiset päästöt saadaan mukaan ja osuus kokonaispäästöistä selville. Vuoden 2019 laskentaan lisättiin energiantuotannon alkupään päästöt, kuten sähkön siirtohäviöt, jolloin energiantuotannon koko elinkaari on mukana laskennassa.

”Gaia on kompensoinut päästönsä jo vuodesta 2007 lähtien ja ollut ilmastopositiivinen yhtiö jo vuodesta 2012 lähtien. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työ loppuisi, vaan kehitämme laskentaamme vuosittain. Olemme kansainvälisesti toimiva kasvuyhtiö, jolloin myös ympäristövaikutuksemme muuttuvat toimintamme laajentuessa. Voimme siis jättää myös yhä isomman positiivisen ilmastovaikutuksen”, kertoo Gaian Pasi Rinne.

Kasvuyrityksessä suurin ja lisääntyvä päästölähde on työmatkustus, johon Gaia nyt erityisesti keskittyy. Alkuvuonna kohdattu pandemia ja nopea siirtymä yksinomaan etätyöskentelyyn ja videotapaamisiin on osoittanut kaikille, että pinttyneitä työmatkustustapoja voidaan muuttaa kestävämpään suuntaan etätyöskentelyllä.

”Työskentelimme paljon etänä ja virtuaalisesti jo ennen pandemiaa ja vältämme erityisesti lentomatkustamista aina kun etävaihtoehdot ovat mahdollisia. Juuri työmatkaliikenteessä ja toisaalta virtuaalisissa työskentelytavoissa on monen asiantuntijaorganisaation suurin päästövähennyspotentiaali. Virtuaalityöpajamme ja fasilitoidut etäkokoukset ovat olleet todella onnistuneita ja tarjoavat todellisen vaihtoehdon jatkossakin. Tarjoamalla esimerkiksi virtuaalifasilitointia mahdollistamme myös asiakasorganisaatioidemme hiilijalanjäljen pienentämisen”, jatkaa Pasi Rinne.

Gaian vuoden 2019 kasvihuonekaasupäästöjen kompensaatiokohteeksi valikoitui Gold Standard -projekti, jossa 3 277 hehtaaria huonokuntoista kotoperäistä metsää uudistetaan Etiopiassa. Projektin myötä syntyy uusia työpaikkoja, kotoperäisiä puulajeja suojellaan ja biomassaan sitoutuu ilmakehästä yhteensä 1 052 183 tonnia hiilidioksidia. Todelliset hyödyt eivät siis rajaudu pelkkään ilmastoon, vaan ulottuvat myös paikalliseen yhteisöön sekä luonnon monimuotoisuuteen. Tukemalla 2 803 eurolla tämän projektin etenemistä Gaia kompensoi vuoden 2019 toimintansa 87,9 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä kaksinkertaisesti.

LISÄTIETOJA:
  • Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, etunimi.sukunimi@gaia.fi, +358 400 464 127