Takaisin 16.10.2018

Ilmastonmuutoksen kustannukset jakautuvat epätasaisesti suomalaisille

Suomi lämpenee ilmastonmuutoksen myötä tuplavauhtia maailman keskiarvoon verrattuna. Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin suomalaisiin ja kaikkiin talouden sektoreihin, mutta ilmastoriskien kustannukset eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti.

Gaia selvitti Sitran toimeksiannosta ilmastoriskien aiheuttamia kustannuksia Suomelle sekä sitä, kenelle kustannukset erityisesti kohdistuvat. Suomelle aiheutuvista ilmastoriskien kustannuksista on olemassa vielä varsin suppeasti tutkittua tietoa, sillä ilmastoriskeihin liittyvässä tutkimuksessa on painotettu enemmän luonnontieteellistä puolta, ja taloudellisten vaikutusten arviointi on ollut pääosin laadullista.

Taloudellinen ja luonnontieteellinen tutkimus aiheesta tulisi tuoda pois siiloistaan yhteen ja keskustelemaan keskenään. Ilmastonmuutos aiheuttaa Suomelle sekä negatiivisia että positiivisia taloudellisia vaikutuksia, ja näiden nettovaikutusta olisi tarpeen tarkastella lähemmin. Kustannustarkastelussa on myös tärkeää huomioida välilliset vaikutukset ja riskien siirtyminen rajojen yli, sillä Suomi on pieni avoin talous, jossa viennin ja tuonnin merkitys korostuu.

Kahdeksan konkreettista esimerkkiä kustannuksista

Selvityksessä käsiteltiin kustannuksia kahdeksan esimerkin kautta. Esimerkit koskevat metsien hyönteis- ja myrskytuhoja, sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia sähköverkkoon ja maanteihin, peltoviljelyn ilmastoriskejä sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamia terveyshaittoja.

Valitut esimerkit konkretisoivat ilmastonmuutoksen aiheuttamia osittain jo toteutuneita kustannuksia, jotka kasvavat keskilämpötilan nousun myötä ja sään ääri-ilmiöiden voimistuessa.

Ilmaston lämpeneminen voi myös käynnistää lämpenemistä kiihdyttäviä mekanismeja, kuten ikiroudan sulaminen ja sen sisältämän metaanin vapautuminen, joiden myötä lämpeneminen voi eskaloitua kontrolloimattomaksi. Nämä mekanismit voivat aktivoitua jo kahden asteen keskiarvoisen lämpenemisen tapauksessa.

Mikäli ilmastonmuutosta ei kyetä hillitsemään nopeasti, kustannukset saattavat siis karata käsistä.

Ilmastonmuutoksen lasku ei jakaudu kaikille tasan

Jotkin ilmastonmuutoksen kustannuksista kohdistuvat suoraan yksittäisille kansalaisille, kun taas toisissa tapauksissa kustannukset katetaan yhteisistä verovaroista.

Maanviljelijä kantaa sään ääri-ilmiöiden vaikutukset satoihin, metsänomistaja tai metsäteollisuus hyönteisten ja myrskyjen tuhot, helle rasittaa eniten vanhuksia ja perussairaita, ja naiset oireilevat lisääntyvästä talvisesta pimeydestä miehiä enemmän. Kaikkien suomalaisten pitää kuitenkin liittyä talkoisiin ja pienentää päästöjään. Kaikkien kannattaa myös tarkastella tapoja sopeutua ilmastonmuutokseen. Riskien selvittämisen kautta voidaan tunnistaa myös ilmastonmuutokseen liittyvät mahdollisuudet.

Ilmastonmuutoksen hintalappua voi pystyä rajoittamaan, muttei ilman sotasuunnitelmaa. Tulevaisuuden kustannussäästöjä ei saa ilman ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen panostamista tänään.

Lataa Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja kustannukset Suomelle -raportti tästä

Lisätietoja

  • Juha Vanhanen, +358 50 5641889, etunimi.sukunimi (at) gaia.fi
  • Anna Laine, +358 50 5131260, etunimi.sukunimi (at) gaia.fi