Takaisin 7.10.2020

Ilmastoasiantuntija Pekka Reinikainen Gaian neuvonantajaksi

Pekka Reinikainen aloittaa Gaian neuvonantajana ja tuo osaamista riskienhallinnasta alati muuttuvassa maailmassa. Reinikaisen mukaan ilmastonmuutoksen hillintä ja sen seurauksiin varautuminen ovat ihmiskunnan historian suurimpia urakoita –  ja samalla täynnä mahdollisuuksia.

Pekka Reinikainen on Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen vaikuttamistyön ja viestinnän asiantuntija, joka näkee ilmastonmuutoksen yhtenä huolestuttavana murroksena ja katalyyttina, joka saattaa nopeuttaa myös muita negatiivisia kehityskulkuja. Gaian neuvonantajana Reinikainen vahvistaa Gaian ilmastonmuutososaamista erityisesti sopeutumisen näkökulmasta.

Riskienhallinta on osa yritysten ja organisaatioiden muuttuvaa toimintaympäristöä. Ilmastonmuutoksen lisäksi muun muassa luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, väestön kasvu ja humanitaariset ongelmat koettelevat meitä. Haasteiden yhteisvaikutus on suuri ja niiden tuoma yhteiskunnallinen muutos laaja. Muutokseen liittyy kuitenkin liiketoimintamahdollisuuksia.

Ratkaisu löytyy yhteisen vastuun ottamisesta

”Ilmastonmuutos tulee ennennäkemättömällä tavalla alleviivaamaan kehittyneiden ja kehittyvien maiden keskinäisriippuvuutta. Kaikkein vaikeimpien olosuhteiden kohteiksi joutuneiden valtioiden kyky selvitä tulevista haasteista tulee heijastumaan suoraan myös Eurooppaan ja Suomeen”, Reinikainen arvioi.

Ilmastonmuutoksen todennäköisimmin toteutuvien seurausten ansiosta yleinen epävakaus maailmassa lisääntyy, ja samalla erilaisten konfliktien mahdollisuus kasvaa.

”Mikäli emme yhteisvastuullisesti kykene estämään maailman humanitaarisen hädän riistäytymistä hallitsemattomaksi, saamme syliimme mittasuhteiltaan ennennäkemättömiä kriisejä ja konflikteja, joita pahimmillaan säestää kiertoradaltaan suistuneen luonnon arvaamaton todellisuus”, Reinikainen jatkaa.

Maailman talousfoorumi arvioi vuosittain liiketoimintariskien todennäköisyyttä ja vaikutuksia. Ilmastonmuutos, sään ääri-ilmiöt ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat sekä todennäköisimpiä että vaikutuksiltaan suurimpia uhkia. Kansainvälinen yhteistyö riskien hallitsemiseksi on kuitenkin heikkoa ja kansalliset toimenpiteet kärsivät alimitoitetuista resursseista.

”Tällä hetkellä suurin osa yrityksistä ja organisaatioista eivät varaudu riskeihin riittävällä tavalla. Pekka Reinikainen tuo Gaian asiakkaille syvempää ymmärrystä siitä, miksi monisyiseen ympäröivän maailman muutokseen voi ja kannattaa varautua”, kommentoi hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne.

Lisätietoja

  • Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, etunimi.sukunimi@gaia.fi, +358 40 0464 127
  • Pekka Reinikainen, neuvonantaja, etunimi.sukunimi@gaia.fi, +358 40 747 9312