Takaisin 21.5.2010

Gaian uusi selvitys liikenne- ja viestintäministeriölle: Tieto- ja viestintäteknologialla voidaan tuntuvasti vähentää Suomen ilmastopäästöjä

Gaian selvityksen mukaan Suomessa voidaan saavuttaa merkittäviä päästövähenemiä älykkäiden rakennusten, liikenneratkaisujen ja energiaverkon avulla.

Energiantuotannon, liikenteen ja rakennusten energiatehokkuuden parantamisella tieto- ja viestintäteknologian (ICT) avulla voidaan saavuttaa Suomessa jopa 10 miljoonan tonnin vuotuiset päästövähennykset, mikä vastaa kahta kolmasosaa Suomen liikenteen nykyisistä kokonaispäästöistä. Myös etätyöskentely- ja kokoukset voivat tuoda jopa 0,8 miljoonaa tonnia päästövähenemiä.

”Gaian selvitys osoittaa, että rakennuksiin, liikenteeseen ja energia-alaan liittyviä ICT-sovelluksia kannattaa kehittää sekä niiden pääsyä markkinoille edistää. Myös tietoliikenneyhteyksien luotettavuutta ja nopeutta pitää parantaa sekä kehittää kattava langaton tietoliikenneverkko. Näin voidaan myös luoda uusia menestyksellisiä vientituotteita ja -palveluita Suomelle”, Gaian hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriön tänään julkistaman ”Viestintäteknologian ja palveluiden sähköistämisen päästövaikutukset” -selvityksen mukaan älykkään rakennusteknologian avulla voidaan pienentää lämmityksen, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen energiankulutusta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä 0,2–4 miljoonaa tonnia vuodessa. Liikenteessä voidaan ICT-sovellusten avulla vaikuttaa kulkutavan ja -reittien valintaan sekä ajotavan parantamiseen ja vähentää näin päästöjä vuosittain 1,3–3,6 miljoonaa tonnia. Älykkäässä energiaverkossa kulutusta puolestaan voidaan ohjata älykkäiden sähkömittareiden avulla sekä lisätä uusiutuvan energian tuotantoa. Energiasektorilla voidaan vähentää päästöjä ICT-sovellusten avulla 1,4–4 miljoonaa tonnia vuodessa. Päästövähenemien haarukoiden laajuuteen vaikuttaa, miten laajasti tieto- ja viestintäteknologiaa otetaan käyttöön.

ICT-sektorin aiheuttamat päästöt (0,7–2,5 miljoonaa tonnia vuodessa) ovat pieniä verrattuina päästövähennyksiin, joita voidaan saavuttaa ICT-palveluiden avulla. ICT-sektorin aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen arvioidaan olevan vuonna 2020 noin 3 % maailman päästöistä. The Climate Groupin mukaan ICT-sektorin avulla saavutettavat päästövähennykset voivat olla noin 15 % maailman hiilidioksidipäästöistä vuonna 2020.

”Viestintäteknologian ja palveluiden sähköistämisen päästövaikutukset” -selvityksen tilasi Gaialta ja rahoitti liikenne- ja viestintäministeriö. Selvitystyötä tuki myös laaja joukko asiantuntijoita.

Viestintäteknologian ja palveluiden sähköistämisen päästövaikutukset

Lisätietoja:

  • Gaia / Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, gsm +41 79 472 6909, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Gaia / Juha Vanhanen, toimitusjohtaja, gsm +358 50 564 1889, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Liikenne- ja viestintäministeriö / Timo Kievari +358 400 593 706, etunimi.sukunimi@mintc.fi