Takaisin 24.3.2010

Gaian Täsmäiskuja turvallisuuteen – intoa ilmastotoimiin -kiertue käynnistyy

Gaian asiantuntijat kiertävät auttamassa kuntia löytämään älykkäitä ratkaisuja kaavoituksen, ilmastonmuutoksen ja valmiussuunnittelun haasteisiin.

Gaia esittelee maakuntakiertueellaan kunnille esimerkiksi, miten kaavoituksessa voidaan järkevimmin varautua suuronnettomuuksiin ja kuinka kunnan hiilijalanjälkeä voidaan mitata ja pienentää. Kiertue käynnistyy aamiaistilaisuudella Kotkassa 22.4. ja etenee Kymenlaaksosta myöhemmin keväällä muualle Suomeen. Kunnat voivat myös itse kutsua Gaian asiantuntijan paikalle keskustelemaan riskienhallinnan ja kestävän kehityksen haasteistaan.

Gaian täsmäratkaisuihin kunnille kuuluvat esimerkiksi:

  • Kaavoitus: Suuronnettomuusvaaralliset tuotantolaitokset ja haavoittuvat toiminnot, kuten asutus ja koulut, eivät saa sijoittua liian lähelle toisiaan. Gaia Zoner -kaavaselvityspaketti kartoittaa suuronnettomuusriskit. Se antaa perusteet kaavavalmistelulle sekä tuottaa riskivisualisoinnit ja maankäytön suositukset tuotantolaitosten ympärillä.
  • Valmiussuunnittelu:Kunnilla tulee valmius- ja pelastuslakien mukaan olla valmiussuunnitelma. Gaia laatii yhdessä kuntaorganisaation kanssa yleisen tai toimialakohtaisen valmiussuunnitelman yhden työviikon aikana. Valmiussuunnitelma viikossa -tuote on suunniteltu auttamaan kuntaa pääsemään nopeasti tuloksiin. Gaian asiantuntijat ovat kunnassa kasvokkain suorittamassa työtä toimialojen ja osastojen vetäjien kanssa.
  • Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen:Kunnilta vaaditaan toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä ennakoivaa lähestymistapaa muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin sopeutumiseksi. Gaia Footprint auttaa saamaan kunnan hiilijalanjäljen selville ja luo edellytykset kustannustehokkaille päästövähennystoimenpiteille. Myös eri kaavoitus- ja asumisratkaisuille voidaan laskea energiatase sekä hiilijalanjälki ja näin edistää kokonaisvaltaisia ilmastoratkaisuja. Gaia CliMan -työkalun avulla voidaan puolestaan arvioida ilmastonmuutoksen riskejä kunnan kriittisille infrastruktuureille sekä tunnistaa sopeutumistoimia, jotka samalla tukevat muita kunnan kehitystavoitteita.

Ilmoittaudu tilaisuuteen

Yhteydenottopyyntö vastaavan tilaisuuden järjestämiseksi oman kuntasi / maakuntasi alueella

Lisätietoja:

  • Tuomas Raivio, liiketoimintajohtaja, gsm 040 509 3545, tuomas.raivio@gaia.fi
  • Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, gsm +41 79 472 6909, pasi.rinne@gaia.fi