Takaisin 4.5.2009

Gaia valmistelemassa Suomen ensimmäistä ajoneuvostrategiaa

Liikenne- ja viestintäministeriölle (LVM) ja Ajoneuvohallintokeskukselle (AKE) tehdyn valmistelutyön tavoitteina oli määrittää Suomen ajoneuvosektorin keskeiset suuntaviivat ja tavoitteet vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi tunnistettiin toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi, arvioitiin toimenpiteiden toteutettavuutta sekä tunnistettiin mittareita tavoitteiden toteutumiselle. Valmistelutyön tulosten pohjalta LVM muodostaa virallisen ajoneuvostrategiansa.

Ajoneuvopolitiikka on osa LVM:n liikennepolitiikan osaston toimialaa. LVM vastaa alan sääntelystä ja kehittämisestä. Käytännön työtä toteuttaa AKE. Myös muilla ministeriöillä on tärkeä rooli ajoneuvoihin liittyvässä sääntelyssä ja EU-vaikuttamisessa. Verotusasioista vastaa valtiovarainministeriö, ympäristöasioista ympäristöministeriö ja kilpailuasioista työ- ja elinkeinoministeriö. Ajoneuvostrategian tavoitteena on määritellä yhteiset pitkän aikavälin suuntaviivat Suomen ajoneuvoalan sääntelylle.

Olennaisen osan valmistelutyötä muodostivat ajoneuvoalan sidosryhmien kuten ajoneuvojen käyttäjien, omistajien, myyjien, korjaajien ja vakuuttajien työpajat. Työpajoissa kerättiin sidosryhmien näkemyksiä keskeisistä tavoitekokonaisuuksista sekä toimenpiteistä. Työpajoissa oli yhteensä yli 40 osallistujaa ja toimenpide-ehdotuksia saatiin yli sata.

Gaia koordinoi strategian valmistelutyötä, vastasi tiedonhankinnasta ja työpajojen järjestämisestä sekä analysoi hankkeen tulokset. VTT vastasi ajoneuvoihin ja polttoaineisiin liittyvien teknologisten trendien selvittämisestä. Työ toteutettiin marraskuun 2008 ja maaliskuun 2009 välisenä aikana.

Hankkeen kotisivulla on julkaistu valmistelutyön loppuraportti.

Lisätietoja:

  • Maria Rautavirta, Liikenne- ja viestintäministeriö / Liikenneturvallisuusyksikkö, puh. (09) 160 28577, etunimi.sukunimi@lvm.fi
  • Tuomas Raivio, Gaia Consulting Oy, puh. 040 509 3545, etunimi.sukunimi@gaia.fi