Takaisin 14.1.2021

Gaia selvittää media-alan ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutusten selvityksen tarkoituksena on kartoittaa keinot, joilla media-alan yritykset voivat osaltaan vaikuttaa Suomen tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2035.

 

Media-alalla käynnistetään tammikuussa ympäristövaikutusten selvitystyö, joka kattaa koko alan printtimediasta digitaalisiin sisältöihin. Gaia toteuttaa Medialiiton tilaaman työn.

 

”Nyt on hyvä aika päivittää alan ympäristökuva faktojen pohjalta ja sitouttaa jäsenyrityksiä Suomi hiilineutraaliksi 2035 -tavoitteeseen. Tuotamme yhdessä Gaian kanssa aineistoa liiton viestintään ja edunvalvontaan mutta ennen kaikkea yritysten omien toimien tueksi. Ympäristövaikutusten selvittäminen ja hiilineutraaliustavoite ovat yksi keskeinen osa jäsenyritystemme vastuullista toimintaa”, sanoo Medialiiton toimitusjohtaja Jukka Holmberg.

 

Ensiksi hankkeessa selvitetään, mitä askelia media-alan yritykset ovat jo ottaneet ympäristövastuuseen liittyen. Sen jälkeen määritetään alan tämänhetkiset ympäristövaikutukset sekä toimenpiteet, joilla kasvihuonekaasuista aiheutuvaa kuormitusta voidaan pienentää.

 

Selvitys tehdään läheisessä yhteistyössä Medialiiton jäsenyritysten kanssa talven ja kevään 2021 aikana. Yhteistyö toteutetaan haastattelujen ja kyselyjen avulla. Lisäksi jäsenyrityksille järjestetään tapahtumia, joissa sovitaan keinoista, joilla media-ala ja graafinen teollisuus ovat osaltaan edistämässä Suomen hiilineutraaliustavoitetta

 

”Jokainen ala ja yritys voi osaltaan edistää Suomen kunnianhimoista tavoitetta olla hiilineutraali ensimmäisten maiden joukossa. Media-alalle tämä on kiinnostavaa siitäkin syystä, että murroksessa oleva ala toimii sekä painotuotteiden että digitaalisten alustojen kanssa, ja molempiin näihin liittyvät omat ilmastokysymyksensä”, kommentoi Gaian liiketoimintajohtaja Mari Saario.

 

Media-alan ympäristövaikutusten selvitykseen osallistuu Medialiiton lisäksi sen kaikki viisi jäsenliittoa: Aikakausmedia, Graafinen Teollisuus, RadioMedia, Suomen Kustannusyhdistys ja Uutismedian liitto.

 

Media-alan tutkimussäätiö rahoittaa Medialiiton tilaaman ympäristövaikutusten selvityksen. Selvitys valmistuu kesäkuussa 2021.

 

Lisätietoja:

Mari Saario, liiketoimintajohtaja, +358 50 421 9999, mari.saario@gaia.fi