Takaisin 18.10.2016

Gaia rakentaa Kolarissa keskusteluyhteyttä matkailun ja kaivosalan välille

Sekä matkailu että kaivostoiminta ovat Lapin taloudelle ja työllisyydelle tärkeitä toimialoja. Matkailualan yrittäjien mielestä kaivokset kuitenkin haittaavat heidän toimintaansa heikentämällä mielikuvia puhtaasta ja koskemattomasta luonnosta ja vähentämällä siten alueen houkuttelevuutta matkailijoiden silmissä. Toimialojen väliset ristiriidat voivat jopa muodostua kaiken kehityksen esteeksi.

Hannukainen Mining Oy suunnittelee rautakaivosta, joka sijaitsisi noin kymmenen kilometrin päässä Ylläksen matkailukeskuksesta. Osa alueen asukkaista kannattaa kaivoshanketta – mutta moni matkailuyrittäjä vastustaa sitä.

Gaia Consulting toteutti Kolarin kunnan tilauksesta selvityksen eri toimialojen intressien yhteensovittamisesta. Työn tuloksena Gaia suosittelee välittömiä askeleita rakentavan vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi. Lapin Kansa -lehti kertoo nyt työstä keskusteluyhteyden luomiseksi matkailuyrittäjien ja kaivosyhtiön välille. Sidosryhmien tavoitteena on alueen kokonaisvaltainen kehittäminen.

”Kärkeviä mielipiteitä on esitetty. Sen ihmiset ovat huomanneet, ettei kärjistyminen auta ketään”, Gaian hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne sanoo Lapin Kansan jutussa.

”Uhkana nähdään, ettei investointeja tule muuten matkailuun eikä kaivokseen, joten konflikti on yritettävä välttää.”

Alkuperäinen artikkeli julkaistiin Lapin Kansassa 13.10.2016

Lisätietoja

  • Pasi Rinne, Gaian hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 400 464 127, etunimi.sukunimi@gaia.fi