Takaisin 26.11.2014

Gaia mukana kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa

Gaia osallistuu ympäristöministeriön kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen tavoitteinaan hiilineutraali yhteiskunta, resurssiviisas talous sekä yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin.

Gaia valitsi oman sitoumuksensa päätavoitteeksi hiilineutraalin yhteiskunnan, jota se edistää kompensoimalla omasta toiminnastaan aiheutuvat ilmastopäästöt 200-prosenttisesti. Gaia on siis enemmän kuin ilmastoneutraali – sen vaikutus ilmastoon on myönteinen. Ilmastopäästöt se kompensoi sellaisten ilmastohankkeiden kautta, jotka auttavat kehitysmaita varautumaan ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Gaian sitoumuksen muita tavoitteita ovat yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin sekä resurssiviisas talous. Edellistä Gaia edistää tekemällä yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa ja kertomalla opiskelijoille, kuinka kestävän kehityksen puolesta voi toimia.

Resurssiviisaan talouden puolesta Gaia työskentelee muun muassa Tansaniassa, jossa tuotetaan maatalousjätteestä brikettejä korvaamaan puuhiilen käyttöä. Näin ehkäistään metsäkatoa ja hillitään ilmastonmuutosta.

”Gaian koko liiketoiminnan perusta on sitoutuminen kestävän kehityksen edistämiseen. Kestävän liiketoiminnan konsulttiyhtiönä me autamme asiakkaitamme tekemään maailmasta puhtaamman ja turvallisemman”, sanoo Gaian toimitusjohtaja Juha Vanhanen.

Kun kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettiin vuonna 2013, päätettiin perinteisen strategian sijaan laatia kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Sitoumuksessa julkishallinto sitoutuu yhdessä muiden toimijoiden kanssa edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Toimenpidesitoumuksia voivat antaa yritykset, organisaatiot, yhteisöt, järjestöt sekä yksityishenkilöt.

Gaia oli mukana kehittämässä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta yhdessä ympäristöministeriön kanssa.

”Menestyvät yritykset ja julkiset organisaatiot panostavat valtavasti vähähiilisiin ja vähemmän luonnonvaroja kuluttaviin tuotteisiin ja palveluihin. Sitoutuminen kestävään kehitykseen on paitsi moraalisesti oikein myös tärkeä tapa löytää vientimahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle”, Vanhanen lisää.

Lisätietoja: