Takaisin 4.6.2013

Gaia laski Biolanin tuotteiden hiilijalanjäljet

Biolan haluaa vaikuttaa ympäristökuormituksen vähentämiseen ja ottaa osaa ilmastotalkoisiin. Gaia auttoi Biolania määrittelemään multatuotteiden ja lannoitteiden hiilijalanjäljet.

Biolan valmistaa ja myy luonnonmukaiseen viljelyyn ja ekologiseen viheralueiden hoitoon soveltuvia tuotteita.

”Nyt voimme osoittaa tuotteidemme ekologisuuden myös numeroin”, iloitsee Tanja Hyttinen Biolanilta.

Biolan käyttää hiilijalanjälkilaskennasta saatuja tietoja jatkossakin kehittäessään uusia ympäristöystävällisiä tuotteita ja pienentäessään tuotannosta aiheutuvia päästöjä.

Gaian Anna Kumpulainen kertoo Biolanille kehitetystä työkalusta: ”Excel-pohjaisella laskentatyökalulla yritys voi helposti itse tarkastella erilaisten raaka-aineiden, energialähteiden ja pakkausvaihtoehtojen vaikutuksia hiilijalanjälkeen.”

Biolan tarkastelee tuotteittaan elinkaariajattelun avulla. Hiilijalanjälkilaskenta rajattiin ”kehdosta portille”, eli tarkasteluun sisällytettiin raaka-aineet ja pakkausmateriaalit sekä näiden kuljetukset Euraan, sekä Biolanin oma tuotantoprosessi (energia, vesi ja jätteet).

Valmiiden tuotteiden kuljetuksia kauppoihin ja edelleen asiakkaille ei otettu mukaan laskelmaan, koska niissä on suurta vaihtelua. Multatuotteiden ja lannoitteiden varsinaisesta käytöstä ei aiheudu päästöjä. Käytetyt pakkausmateriaalit voidaan joko polttaa ja ottaa näin niiden sisältämä energia talteen, tai toimittaa kaatopaikalle. Loppusijoituksesta syntyviä päästöjä ei näin ollen otettu mukaan laskentaan, mutta niiden määrä arvioitiin pieneksi.

Laskennan suoritti Gaia Consulting Oy perustuen elinkaarilaskennan ISO-standardeihin ja se tehtiin vuoden 2010 tuotantotiedoilla.

Lisätietoja: