Takaisin 22.8.2014

Gaia kehittämään Suomen sähköverkon laaturegulaatiota

Energiavirasto on valinnut Gaian kehittämään Suomen sähköverkon ja maakaasun siirtoverkon laaturegulaatiota. Työn tavoitteena on parantaa sähkön toimitusvarmuutta. Gaia toteuttaa projektin yhteistyössä Netstra Oy:n ja Kuluttajatutkimuskeskuksen kanssa.

Sähköverkon toimitusvarmuus on Suomessa jo nyt kansainvälisesti verrattuna huipputasoa, mutta parantamisen varaa on silti. Syksyllä 2013 voimaan tullut uusi sähkömarkkinalaki asettaa tiukentuvia vaatimuksia sähköverkon luotettavuudelle.

Gaia selvittää sähkömarkkinoita valvovan Energiaviraston toimeksiannosta, kuinka nykyinen laatukannustin on toiminut ja mitä kehittämistarpeita toimialan yritykset, asiakkaat sekä alan tuorein tieteellinen tutkimus tarjoavat. Sen pohjalta se esittää Energiavirastolle erilaisia vaihtoehtoja laaturegulaation kehittämiseksi.

”Tarkoituksenamme on kehittää laatukannustinta nykyisen regulaation pohjalta siten, että se on helposti ymmärrettävä ja kannustaa kaikkia verkkoyhtiöitä ylläpitämään ja kehittämään sähkön toimitusvarmuutta”, toteaa projektipäällikkö Ville Karttunen Gaiasta.

”On myös ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että regulaatio kohtelee kaikkia osapuolia reilusti ja jakaa laadun parantamisen kustannukset ja hyödyt tasapuolisesti verkkoyhtiöiden ja asiakkaiden kesken.”

Työllä on kauaskantoiset vaikutukset, sillä uutta regulaatiota käytetään sähkön siirtotariffien määräämiseen vuoteen 2023 saakka kaikissa suomalaisissa sähköverkkoyhtiöissä.

Laatukannustin on osa laajempaa valvontamallia, joka on ollut käytössä vuodesta 2005 lähtien. Mallilla Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuutta. Laatukannustimen ohjausvaikutus syntyy siitä, että verkkoyhtiön sallittu tuotto kasvaa, mikäli verkkotoiminnan laatu ylittää viitetason. Laadun mittaus perustuu verkossa tapahtuvien suunniteltujen ja suunnittelemattomien keskeytysten määrään ja pituuteen.

Gaia on Suomen johtava energiamarkkinoiden regulaatioasiantuntija. Laaturegulaation lisäksi Gaia kehittää parhaillaan Energiavirastolle sähköverkkoyhtiöiden innovaatiokannustinta.

Vuonna 1993 perustettu Gaia on Suomen suurin kestävään kehitykseen erikoistunut liikkeenjohdon konsulttitoimisto. Yhtiöllä on yli 600 asiakasta viideltä eri mantereelta pk-yrityksistä monikansallisiin konserneihin ja kansainvälisiin voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin.

Lisätietoja:

  • Ville Karttunen, projektipäällikkö, Gaia Consulting, +358 50 453 4205, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, Gaia Consulting, +358 400 464 127, etunimi.sukunimi@gaia.fi