Takaisin 26.11.2015

Gaia kehittää kiertotalouden mittareita

Luonnonvarojen huvetessa kiertotalouden ja resurssitehokkuuden merkitys kasvaa voimakkaasti. Kiertotalouden mittaamiseen tarvitaan uusia indikaattoreita sekä yhteistyötä julkisen sektorin, yritysten ja kuluttajien välillä. Gaia selvitti Sitran toimeksiannosta kansallisen kiertotalousbarometrin kehittämistä.

Kiertotaloudella tarkoitetaan resurssien, tilojen ja palveluiden tehokkaampaa käyttöä sekä materiaalihukan ja jätevirtojen minimoimista. Kiertotaloudessa ajatuksena on, että yhden yrityksen tai ihmisen jäte voi olla toisen raaka-aine.

Monet suuret yritykset ovat alkaneet hyödyntää liiketoimintansa kehittämisessä kiertotalouden periaatteita, mutta mielenkiintoisia uusia liiketoimintamalleja syntyy myös pk- ja startup-yrityksissä. Jakamistalous kyseenalaistaa vanhat ostamisen ja myymisen mallit. Ratkaisujen resurssitehokkuuteen ja esimerkiksi tuoteturvaan on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. Taloudellinen lisäarvo syntyy ja jakautuu uusilla tavoilla.

”Kun kiertotalous lisääntyy, tarvitaan uusia tapoja mitata sitä. Mittaamisessa päästään parhaaseen lopputulokseen julkisen sektorin, yritysten ja kuluttajien yhteistyöllä”, sanoo liiketoimintajohtaja Mari Saario Gaiasta.

Gaialla on runsaasti kokemusta kiertotalouden rakentamisesta sekä prosessien kestävyys- ja talousvaikutusten mittaamisesta. Syyskuussa valmistui Sitran toimeksiannosta tehty esiselvitys kansallisen kiertotalousbarometrin eli kiertotalouden mittaamiseen sopivan indikaattorijoukon kehittämisestä. Lisäksi Gaia on opastanut työ- ja elinkeinoministeriötä resurssitehokkuuden ja kiertotalouden mittaamiseen liittyvissä asioissa sekä kehittänyt indikaattoreita monille yrityksille, jotka hakevat kiertotaloudesta merkittäviä kustannussäästöjä tai uutta liiketoimintaa.

”Kiertotalouden mittaamisessa voidaan hyödyntää saatavilla olevaa tilastotietoa mutta myös uutta lähtödataa ja uudenlaista tilastointia tarvitaan. Kiertotalouden moniulotteisuus ja sitä luotettavasti kuvaavan raakatiedon vähyys ovat haaste hyvän barometrin kokoamiselle. Monet kiertotalouden ilmiöt tapahtuvat yritysten sisällä, vanhojen järjestelmien ulkopuolella tai yksittäisten kansalaisten kesken. Niiden mittaamista ja indikaattoreita täytyy kehittää”, Saario toteaa.

Kiertotalousbarometrin pitäisi auttaa tunnistamaan kiertotalouden mahdollisuuksia, pystyä seuraamaan talouden kehitystä ajassa sekä mahdollistaa kansainvälinen vertailu. Gaian esiselvityksen perusteella edelleen kehitettäviksi indikaattoreiksi sopivat parhaiten resurssituottavuus, kiertotalouden liiketoiminta, materiaalikiertojen kestävyys, materiaalihävikki sekä uudenlaiset kulutustavat ja kuluttamiseen liittyvät arvot ja asenteet.

”Kiertotaloutta ei synny ilman yrityksiä. Siksi Gaia auttaa asiakkaitaan löytämään kiertotaloudesta uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen ja teolliset symbioosit säästävät yritysten kustannuksia, parantavat rahoitusmahdollisuuksia, auttavat lupien saamisessa, tehostavat toimintaa ja luovat kokonaan uusia liiketoimintoja”, sanoo Gaian hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne.

Lisätietoja:

Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, Gaia Consulting, +358 40 0464 127, etunimi.sukunimi@gaia.fi